Тараненко І.В. МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM

Донизу

Тараненко І.В. МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 8:42 am

Тараненко Ірина Вадимівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, irinavad.tar.ko@gmail.com

МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM

У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології займають одне з ключових місць, при цьому все більшого значення вони набувають у професійній діяльності викладачів навчальних закладів. Умови сьогодення потребують активного розвитку відкритого, дистанційного та змішаного навчання. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду В. Кухаренко виокремлює нові тенденції освіти:
• переосмислення ролі вчителів;
• зрушення до глибокого навчання;
• увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР);
• ширше використання змішаного (гібридного) навчання;
• використання інтуїтивних технологій;
• переосмислення роботи школи.
При цьому необхідно відмітити, що відкрите навчання – це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія розвитку особистості. На думку Полат Є. С., дистанційне навчання – це взаємодія вчителя і учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами інтернет-технологій.
Основні компанії, що займаються розробкою інтернет-технологій (Google, Microsoft, IBM) намагаються удосконалити хмарні технології для їх впровадження у навчальний процес, зокрема, у професійну діяльність викладачів.
Важливий внесок у розвиток хмарних технологій для освіти робить компанія Google. Найбільш поширеною системою сервісів на основі хмарних технологій, що застосовується в освітньому процесі, є Google Apps, зокрема, розроблений на його базі система управління навчанням Google Classroom.
При цьому Google Classroom дозволяє використання викладачами інтегрованих інструментів пакету Google Apps, наприклад, Google Drive і Gmail, існуючи при цьому у вигляді окремої системи управління навчанням [2].
Google Classroom має багато можливостей: створення завдань, які інтегровані з Google Drive; спільна робота над завданнями, яка забезпечує двосторонній зв’язок між студентом та викладачем; спілкування в режимі реального часу; оцінювання виконаних завдань. У віртуальному класі зручно працювати як у режимі викладача, так і у режимі студента, оскільки служба має зручний інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу та забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом [1,3].
Основні можливості Google Classroom:
1. Налаштування навчального курсу. Для кожного класу створюється свій ключ доступу, який студенти та інші викладачі використовують для приєднання до спільноти.
2. Інтеграція з Google Диском. При використанні викладачем Google Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його робочому Google Диску. Для студентів також створюється папка «Клас» з вкладеними папками для кожного класу, до якого вони приєднуються.
3. Створення та розповсюдження різноманітних завдань. Всі записи в Classroom відображаються як у блозі, рядком. Викладач отримує можливість використовувати в навчальному курсі дописи 4-х типів: «Створити оголошення», «Створити завдання», «Створити запитання» та «Використати наявний допис». Допис «Створити запитання» призначений для створення запитання з короткою відповіддю або запитання, що має варіанти відповіді. Допис «Створити завдання» призначений для створення індивідуальних завдань. Допис «Використати наявний допис» дає можливість викладачеві використати завдання чи запитання, створене в іншому навчальному курсі (в своєму чи тому до якого він має доступ). Всі чотири типи дописів дають можливість використовувати посилання на файли будь-якого виду з Google-диска, зовнішнє посилання та посилання на відео з YouTube. Таким чином забезпечуються умови для доступу студентів до навчального матеріалу (презентації, лекції, демонстрації, інтерактивні завдання, тестування, додаткова література та відео-уроки),
4. Управління часом. При створенні завдань викладач може вказати термін виконання роботи. Коли студент здає завдання до завершення терміну виконання, на його документі з'являється статус «Перегляд», що дозволяє викладачеві перевірити роботу. Після перевірки викладач може повернути завдання студенту для доопрацювання. Воно автоматично переходить в статус «Редагування» і студент продовжує роботу над документом.
5. Комунікація в Classroom. Завдяки поєднанню можливостей сервісу “Оголошення” і коментування завдань, викладачі та студенти завжди підтримують зв’язок і слідкують за станом виконання/перевірки кожного завдання.
6. Контроль за виконанням завдань і оцінювання. За усіма завданнями можна спостерігати одночасно, і контролювати роботу над окремим завданням відразу в декількох класах [1,3].
А отже, розуміючи вимоги сучасності, зокрема те, що за змішаним та дистанційним навчанням майбутнє, нами було розроблено тестову віртуальну кімнату з дисципліни “Технології тестування рухових здібностей” для студентів факультету фізичного виховання, освітній рівень – бакалавр. Таблиця № 1.
Таблиця № 1.
Модель використання віртуальної кімнати Google Classroom
Таким чином, простота у використанні та високий рівень доступності Google Classroom та інших сервісів Google, дає можливість викладачам організовувати інформаційно-комунікаційну технологічну підтримку звичайних форм навчання, а також для змішаного і дистанційного видів навчання, при цьому індивідуалізувати його та використовувати групові форми роботи. Важливим є те, що для засвоєння матеріалу кожен студент має змогу підібрати час, темп сприйняття, обробки та засвоєння інформації. Це сприятиме підвищенню мотивації до навчання та кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Список використаних джерел
1. Гриценко В. Використання сервісу google classroom для управління освітніми процессами /Валерій Гриценко, Ірина Юстик [Електронний ресурс] Режим доступа: еhttp://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/sektsiia-4/3930-vykorystannya-servisu-google-classroom-dlya-upravlinnya-osvitnimy-protsesamy
2. Каштан Н. Б. Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного навчального закладу / Н. Б. Каштан // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. – Випуск 13(56); Частина ІІ, 2016. Наукові записки РДГУ. – С. 135–137.
3. Робота в середовищі google classroom [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://umanpedcollege.at.ua/publ/robota_v_seredovishhi_
google_classroom/7-1-0-204

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі