Федорова С.Є. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Донизу

Федорова С.Є. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 9:08 am

Федорова Світлана Євгеніївна,
викладач, Медичний коледж Харківського національного медичного університету; dvnzkhmu@ukr.net

ЗНАЧЕННЯ ФІЗИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Фізика, яка лідирує в сучасному природознавстві, має вплив на більшість наших уявлень про природу.
На стику фізики, яка вросла глибоким корінням в біологію, хімію, медицину та інші галузі природознавства, з’явились нові науки: біологічна фізика, медична фізика та інші.
У процесі професійної підготовки медичних сестер у медичному коледжі студенти вивчають такі дисципліни, як медична хімія, медична біологія анатомія, фізіологія, медична інформатика, патологічна морфологія і патологічна фізіологія, фармакологія в межах дисциплін науково – природничого циклу.
Саме тому актуальним є поєднання фундаментальності фізики з профілізацією медицини при викладанні в медичному коледжі.
Задача дослідження полягала в розкритті тісного взаємозв’язку фізики і дисциплін природничо-наукового циклу.
Для вирішення цієї задачі проаналізовано навчальні програми дисциплін циклу, а також дані інтернет-видань та літературних джерел.
Зв’язок фізики з анатомією простежується в таких темах як будова кісток, осі та площини тіла, будова трубчатих кісток, опорно-руховий апарат людини, будова ока. Для вивчення цих тем обов’язкове знання таких розділів фізики як механіка, оптика.
Фізичні закони лежать в основі фізіологічних процесів: звукові феномени роботи серця (хвильові процеси), робота серця, робота м’язів (механіка) електричні явища в серці, всмоктування речовин в кішківнику, утворення сечі, процеси збудження у збудливих тканинах (електродинаміка), газообмін в легенях та тканинах (молекулярна та кінетична фізика), терморегуляція в організмі (закони термодинаміки), рух крові по судинах (на основі фізичних законів гідродинаміки) та інші.
Закони фізики також розповсюджуються на процеси в патофізіології та патоморфології які розглядають роботу органів та систем в стані патології.
Знання розділів фізики (молекулярна та кінетична фізика, електродинаміка) пояснює в фармакології агрегатні стани лікарських форм, їх розчинність в різних розчинниках (водні, ліпідні); процеси деполяризації постсінаптичної мембрани під дією лікарських речовин.
Зв’язок фізики з мікробіологією пояснює осмотичний тиск у клітині, транспорт речовин через мембрану, дифузія газів.
Спільними для хімії і фізики є такі фундаментальні закони як закон збереження і перетворення енергії, закон збереження маси речовин, періодичний закон, закон збереження електричних зарядів, закони електролізу та ін. При вивченні цих дисциплін студенти знайомляться з низкою теорій, до числа найважливіших з яких належать атомно-молекулярне вчення, теорія будови атома, теорія будови речовини, теорія електролітичної дисоціації та ін. (1)
Спільний зв’язок фізики з біологією зумовили появлення науки - біологічна фізика яка вивчає фізичні та фізико-хімічні процеси в живих організмах, а також ультраструктуру біологічних систем на всіх рівнях організації – від субмолекулярного і молекулярного до клітини та цілого організму. (2)
А співдружність біологічної фізики та фундаментальної фізики привели до появи нової науки - медична фізика яка пояснює поведінку біологічних систем необхідну для правильної оцінки стану організму, природи деяких хвороб, ліків та інше.
Сучасна медицина базується на широкому використанні різноманітної апаратури, тому в курсі основ біологічної фізики та медичної апаратури розглядають пристрої і принципи роботи основної медичної апаратури. (3)
Таким чином, всі дисципліни природничо-наукового циклу, основі яких лежить фізика, мають виключно важливе значення для медицини.
Складність викладання фундаментальної фізики в науково-природничому циклі становить в тому, що закони та розділи фізики повинні бути підкріплені матеріалом, ілюстраціями можливих застосувань фізики в біології та медицині. (2)
Фізика і біофізика озброюють майбутнього медичного працівника знанням основ фізичних і біофізичних методів дослідження, діагностики та лікування хворих, знанням принципів устрою відповідних приладів і апаратів.
Список використаних джерел
1. Межпредметные свяpи химии с физикой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://meth-chem.ucoz.ru/ index/ mezhpredmetnye_svjazi_khimii_ s_fizikoj/ 0-199)
2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vmede.org/sait/?id= Medbiofizika_remizov_2012&menu=Medbiofizika_remizov_2012&page=2
3. Связь физики как науки с медициной и с медицинскими диагностическими и лечебными методами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vunivere.ru›work8543

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі