Любченко О.О. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ПРЕДМЕТА «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Донизу

Любченко О.О. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ПРЕДМЕТА «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:08 pm

Любченко Олександр Олександрович
викладач юридичних дисциплін, спеціаліст першої категорії, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, lyubchenko.alexander@gmail.com

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ПРЕДМЕТА «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Ресурсно-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Правознавство» слід вважати пріоритетним напрямом юридичної освіти, оскільки таке навчання базується на широкому використанні в освітньому процесі нових інформаційно-телекомунікаційних технологій, засобів пошуку інформації, електронних ресурсів, що дозволяє активізувати роботу студентів-майбутніх юристів і перевести її на якісно новий рівень [2].
Одним із основних завдань ресурсно-орієнтованого навчання студентів є розробка та використання електронних освітніх ресурсів: електронні навчально-методичні комплекси, електронні посібники та підручники, віртуальні юридичні консультації та лабораторні практикуми, вебінари та відеолекції тощо. Вважаємо, що нині кожен викладач юридичних дисциплін має володіти методиками розробки електронних освітніх ресурсів.
При розробці електронного посібника з предмета «Теорія держави та права», ми використали програму Dr.Explain. Варто погодитися з Н. Кононец, яка виділила наступні переваги Dr.Explain для викладача-розробника електронних посібників для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в сучасних коледжах:
­ утиліта захоплення і аналізу структури програмних вікон, яка дозволяє аналізувати інтерфейс користувача додатків і створювати скріншоти вікон, автоматично розставляючи на них пояснювальні виноски для елементів інтерфейсу;
­ редактор анотацій зображень, який дозволяє швидко створювати пояснювальні виноски на ілюстраціях та скріншотах;
­ спеціалізований текстовий редактор з багатим функціоналом;
­ можливість гнучкого управління контентом;
­ можливість оперативного оновлення скріншотів та ілюстрацій за умови появи нової версії програмного продукту;
­ можливість додавати функції пошуку й індексації в on-line довідки без використання програмування або баз даних на стороні сервера;
­ візуальний контроль за станом проекту з використанням механізму статусів [1; 3].
Електронний посібник містить теми і плани семінарів відповідно до робочої програми дисципліни “Теорія держави та права”, рекомендовану літературу — загальну до всіх тем і спеціальну до окремих тем, а також методичні рекомендації щодо підготовки студентів до окремих семінарів.
Презентуємо більш детально електронний посібник з предмета «Теорія держави та права», який призначений для самостійного вивчення дисципліни у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.Електронний посібник, запропонований Вашій увазі, містить наступні сторінки: Головна, Зміст, Загальні рекомендації, 16 сторінок до кожної теми, Рекомендована література.

 Сторінка Зміст


 Сторінка Загальні рекомендації


 Сторінки Тем (1-16)


Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
2. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання при підготовці студентів юридичних спеціальностей в аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 травня 2014 р., м. Умань). – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 51–55.
3. Кононец Н. В. Dr.Explain як ефективний засіб створення електронних навчальних ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання / Н. В. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 6 (118). – C. 35–40.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі