Яцунь Л.А. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ LEARNINGAPPS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Донизу

Яцунь Л.А. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ LEARNINGAPPS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:15 pm

Яцунь Людмила Анатоліївна
вчитель інформатики та технологій, Навчально-виховне об’єднання №5
м. Хмельницького імені Сергія Єфремова, ludmilajatsun@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ LEARNINGAPPS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значний інтерес науковців та педагогів до питання впровадження в освітній процес електронних ресурсів, зокрема, використання конструктора інтерактивних вправ та дидактичних ігор Learningаpps в навчальній діяльності розглядали Н. Олефіренко, О. Петрова, К. Рубан, С. Сідоров, Л. Шевченко.
Водночас актуальною є проблема виявлення найбільш доцільних шляхів застосування подібних електронних освітніх ресурсів. Адже вони повинні відповідати вимогам певного уроку й враховувати індивідуальні особливості кожного школяра. Тому постає потреба у самостійному створенні вчителем за власним задумом певних електронних навчальних засобів, призначених для використання на конкретному уроці. Ефективно виконати це завдання педагогам допомагає сучасний електронний навчальний ресурс Learningаpps.
Learningаpps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи сайту є створення загальнодоступної бібліотеки незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії [1].
Н. В. Олефіренко виділяє такі переваги електронних конструкторів інтерактивних вправ [2]:
– оперативне оцінювання правильності виконання кожного завдання;
– генерування неповторюваного набору вправ, що виключає запам’ятовування правильних відповідей та дає змогу кожному школяреві багато разів відтворити знання;
– можливість надати тренувальним завданням ігрового або змагального характеру.
Умовно всі можливі шаблони, доступні на сайті Learningаpps.org, можна поділити за структурно-функціональною ознакою на такі категорії: вибір (вправи на вибір правильних відповідей); розподіл (вправи на встановлення відповідності); послідовність (вправи на визначення правильної послідовності); заповнення (вправи, в яких необхідно вставити правильні відповіді у потрібні місця); он-лайн ігри (ігрові вправи, при виконанні яких учень змагається з комп’ютером або іншими учнями); інструменти (використовуються для взаємодії учасників, для підготовки і застосування демонстраційних матеріалів).
В категорії «Вибір» є вправи «Вікторина (1 відповідь)», «Перший мільйон» і «Знайти слова».
Категорія «Розподіл» представлена вправами «Знайти пару», «Класифікація», «Фрагменти зображення», «Пазл», «Знайти на карті» і «Парочки».
До категорії «Послідовність» можна віднести вправи «Числова пряма» і «Просте упорядкування».
Категорія «Заповнення» містить вправи «Вільна текстова відповідь», «Заповнити пропуски», «Кросворд» і «Вгадай слово».
В категорії «Он-лайн ігри» можна перелічити вправи «Де це?», «Перегони» і «Порахувати», сюди ж можна віднести і вправи з інших категорій, зокрема «Перший мільйон» та «Парочки», зважаючи на їх ігрову форму.
Категорія «Інструменти» представлена шаблонами «Голосування», «Чат», «Календар», «Нотатки» й «Дошка оголошень». Також існують можливості об’єднати декілька шаблонів у вправах «Аудіо- та відео-контент» і «Колекція вправ».
Окрім означених, ресурс містить ще низку шаблонів, виявлених нами в процесі ознайомлення з колекцією вправ. Їх перелік надано у таблиці 1.
Таблиця 1 − Перелік самостійно виявлених шаблонів вправ
№ з/п Категорія Шаблон вправи
1. Вибір «Вікторина (множинні відповіді)» та «Виділити слова»
2. Розподіл «Відповідності сітки», «Поділ на групи» і «Таблиця відповідностей»
3. Послідовність «Розставити за порядком»
4. Заповнення «Заповнити таблицю» та «Вікторина з друкуванням»
5. Он-лайн ігри «Вікторина для кількох гравців»
Зауважимо, що деякі шаблони, такі як «Вікторина для кількох гравців» і «Заповнити таблицю», налічують в українському сегменті незначну кількість готових вправ. Це ж стосується й шаблонів «Знайти на карті» та «Порахувати» з доступного списку вправ. Натомість потенціал щодо створення за допомогою цих шаблонів цікавих навчальних ресурсів досить значний.
Так, можна рекомендувати створену нами за шаблоном «Знайти на карті» вправу під назвою «Найтиповіші страви кухонь світу» (рисунок 1) для використання на інтегрованому занятті з технологій та географії.
Пропонований середовищем Learningаpps шаблон «Знайти на карті» дозволяє використовувати мапи Google, обираючи при цьому опис місця в центрі мапи, режим відображення та рівень масштабування, а також створювати на мапі позначки, яким відповідає певний зміст.
Після натиснення на позначку певної країни учень бачить на екрані перелік страв, одну з яких потрібно визначити як типову для цієї країни (рисунок 1). Так, Україні буде відповідати типова для неї страва вареники, Угорщині – гуляш, Грузії – хачапурі. Після того, як страви для всіх країн будуть визначені, учень завершує завдання натисненням на позначку в правому нижньому кутку. Правильні відповіді буде позначено зеленим кольором, помилки – червоним.


Рисунок 1 – Інтерактивна вправа «Найтиповіші страви кухонь світу»
Окремо варто зазначити про такі можливості ресурсу Learningapps як створення віртуальних класів, що дозволить керувати обліковими записами учнів, готувати завдання для кожного класу, відстежувати процес їх виконання [3].
Щоб скористатися такими можливостями, вчителю необхідно зареєструватися на цьому сайті, а також створити профілі учнів своїх класів. Для цього передбачено розділ «Мої класи». Після внесення списку учнів вручну або імпортування його з іншого документу, система автоматично згенерує логін і пароль кожному з учнів, під якими вони будуть заходити на сайт і виконувати завдання.
Розділ «Папка класу» вчитель наповнює підготовленими завданнями для цього класу, відтак кожен з учнів зможе їх виконати під своїм ім’ям. У розділі «Статистика» вчитель має можливість переглянути кількість виконаних учнями вправ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Розділ «Статистика»
Крім того, можна дізнатися детальніше про виконання завдань окремим учнем, активувавши його діяльність на сайті за допомогою відповідної функції. На жаль, в шаблонах не передбачено автоматизованого оцінювання виконання завдань, тому результатом може слугувати сам факт виконання учнем завдання та час, на нього витрачений.
Натомість ця ж особливість ресурсу надає можливість учням самостійно знайти та проаналізувати без допомоги вчителя власні помилки та виправити їх або підготувати перелік конкретних запитань до вчителя з метою з’ясування незрозумілих моментів під час вивчення теми. Оскільки виставлення оцінки не передбачено, можна стверджувати, що за допомогою ресурсу Learningapps.org створюється ситуація успіху та підвищується самооцінка учнів, які успішно виконують завдання.
Також ресурс надає можливість розмістити оголошення для усього класу або вести приватну переписку з учнями, де рекомендувати виправити помилки і неточності чи відповідати на запитання учнів. Це важливо для надання зворотного зв’язку з учнями під час навчального процесу. Тим паче, коли вчитель перед кожним наступним уроком є обізнаним щодо стану виконання учнями наданих завдань та має більше часу для підготовки відповідей на запитання учнів, що виникли у них під час самостійного опрацювання матеріалу теми при підготовці домашнього завдання.
Отже, електронний ресурс Learningаpps надає широкі можливості педагогам для підвищення мотивації учнів та інформаційної насиченості уроку, урізноманітнення способів подачі матеріалу з метою отримання високого результату. За його допомогою можна організувати колективну, групову або ж індивідуальну роботу учнів, відстежити процес виконання завдань за умови створення віртуального навчального класу, а також сформувати свій власний банк навчальних матеріалів.
Список використаних джерел
1. Сайт LearningApps.org // LearningsApps [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://learningapps.org/about.php (дата звернення: 03.02.2018).
2. Олефіренко Н. В. Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / Н. В. Олефіренко // Електронне наукове фахове (педагогічне) видання «Народна освіта». – 2015. – №3(27). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3664 (дата звернення: 03.02.2018).
3. Петрова О.М. Використання можливостей ресурсу learningapps.org під час створення віртуального класу / О.М. Петрова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – №1. – С.46-47.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі