Кострубяк Т.В. НАВЧАЛЬНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ «ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ – ОБШУК» У ПРОЦЕСІ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Донизу

Кострубяк Т.В. НАВЧАЛЬНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ «ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ – ОБШУК» У ПРОЦЕСІ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:17 pm

Кострубяк Тетяна Валеріївна,
викладач юридичних дисциплін, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії,

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ «ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ – ОБШУК» У ПРОЦЕСІ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Нині підготовка студентів-юристів в коледжах України здійснюється за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальність 5.03040101 «Правознавство». Відповідно до вимог цього стандарту, молодший спеціаліст юрист повинен уміти: тлумачити і застосовувати закони і інші нормативно-правові акти; забезпечувати дотримання законодавства в діяльності державних органів, фізичних і юридичних осіб; юридично правильно кваліфікувати факти і обставини; розробляти документи правового характеру, здійснювати правову експертизу нормативних актів, надавати кваліфіковані юридичні консультації; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності із законом; систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати законодавство і практику його застосування, орієнтуватися в спеціальній літературі та сучасних інформаційних ресурсах [2].
Презентований навчальний відеофільм «Проведення слідчої (розшукової) дії – обшук» для вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є результатом спільної роботи викладача та студентів над проблемою впровадження педагогічних технологій ресурсно-орієнтованого навчання, розробки сучасних електронних освітніх ресурсів та їх застосування у підготовці студентів спеціальності 081 “Право” у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Навчальний відеофільм сприятиме досягненню однієї зі складових мети вивчення дисципліни “Кримінальний процес” – оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, при провадженні слідчих (розшукових дій), практичними уміннями орієнтуватися у кримінальному процесуальному законодавстві та тлумачити зміст конкретних процесуальних норм; навичками правильного застосування кримінального процесуальних норм під час кримінального провадження.
Зауважимо, що навчальний відеофільм відтворюється на різних видах сучасної комп’ютерної техніки: на стаціонарних комп’ютерах, ноутбуках, нетбуках, планшетах Apple, смартфонах, iPhone тощо, що актуалізує використання технологій ресурсно-орієнтованого навчання як своєрідної креативної стратегії навчання, яка фокусує свої можливості на здатності сучасних ІТ-девайсів стати повнофункціональними помічниками студентів у навчанні тоді, коли вони цього потребують [1].
Пропонуємо фрагмент сценарію навчального відеофільму.
Тривалість навчального  відеофільму: 8хв.49с.
Навчальний заклад:  Коледж управління економіки і права ПДАА.
Автори: Кострубяк Тетяна Валеріївна, викладач юридичних дисциплін, Даниленко Олександр, Житник Іван, Роздайбіда Ганна, Шупта Владислав, Тилюк Богдана – студенти групи 46-ЮП
Анотація. У навчальному фільмі представлено процесуальний порядок провадження слідчої (розшукової) дії – обшуку.  Фільм створено для використання на заняттях та під час самостійної роботи студентів.
Вступ. Слова диктора: Обшук – це слідча дія, яка проводиться лише в рамках кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування злочину. Метою проведення цієї слідчої дії є виявлення та вилучення доказів, злочинно добутого майна або відшукання осіб, які розшукуються.
Суть обшуку фактично полягає в примусовому проникненні співробітників правоохоронних органів до житла чи будь-якого іншого об’єкту та проведення там пошуку і вилучення документів, предметів, грошей або виявлення розшукуваних осіб.
Обшук має проводитися тоді, коли є підстави вважати, що в конкретному приміщенні знаходяться певні особи, речі або документи, які мають значення для розслідування злочину і які можуть бути використанні як докази в суді.
Такі «підстави вважати» можуть мати конкретне формальне джерело (наприклад, коли свідки вказали на місце переховування знаряддя злочину чи вкраденого майна) або ж просто слідувати з загальної логіки і вірогідності варіантів поведінки людини Отже, такі підстави та їх достатність для проведення обшуку розглядаються в кожному окремому випадку індивідуально.Нарада в кабінеті слідчого.
Слідчий Даниленко О.: В даний час у мене в провадженні знаходить кримінальна справа по факту незаконнного зберігання наркотичних засобів громадянки Гончарової. У неї в квартирі слід провести обшук на підставі того, що в квартирі можуть знаходитися певні речі, які мають значення для розслідування злочину, і які можуть бути використані як докази в суді. Позавчора ми провели захід затримання громадянки Гончарової, а зараз вона знаходиться в слідчому ізоляторі. У звязку з цим повідомляю, що завтра будемо проводити обшук у квартирі громадянки Гончарової, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, 17, кв. 5.
Оперуповноважений Безпалий М. : Зрозуміло.
Оперуповноважений Житник І. : План дій нам зрозумілий.
Слова диктора: Одне з головних правил, яке необхідно знати про обшук, це те, що він проводиться з дозволу суду, який надається у формі ухвали слідчого судді. Це важливе правило і воно прямо закріплено не лише в законі (ст.13, ч.1 ст.233 КПК України), а й у Конституції України (ст.30). Ніхто не має права увійти до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою (не лише для обшуку), крім випадків, коли володільцем надана добровільна згода на це або коли є відповідний дозвіл суду.
Слід зауважити, що з даного правила існують виключення, проте на їх долю припадає дуже мала кількість обшуків. Такі виключення стосуються лише невідкладних випадків, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Ці випадки також передбачають необхідність звернення з клопотанням щодо обшуку до суду, проте вже після його проведення (при цьому якщо суддя прийде до висновку, що невідкладного випадку насправді не було, всі отримані під час проведення обшуку докази не матимуть юридичної сили – ч.3 ст.233 КПК України).

Огляд та вилучення наркотичних засобів.
Мати Гончарової: Скажіть що це таке? Я не знаю що це.. Що це може бути?
Слідчий Даниленко О. : Ви бачите, що знайдено білу порошкоподібну речовину. Детальніше про її властивості ми дізнаємось, коли віддамо її на експертизу.
Мати Гончарової: Справа в тім, що воно ніяк не могло потрапити до мене в квартиру. Так як ніхто не міг його сюди принести.
Даниленко О. Громадяночко, ми з'ясуємо що це, і як потрапило це до вас в квартиру.
Мати Гончарової: Я вперше це бачу. Моя донька не могла цього вчинити.
Оперуповноважений Житник І.: А це вже ви в суді будете пояснювати, що ви знаете , а чого не знаете!
Слідчий Даниленко О.: Поняті ознайомтесь будь ласка зі знайденими речами.
Мати Гончарової: Це до мене і до моєї доньки ніякого відношення не має. Це не наше. Його хтось нам підкинув.
Слідчий Даниленко О.:  Ви не переймайтесь, ми все з'ясуємо.

Слова диктора: Усі вилучені предмети, цінності і документи пред'являються понятим та іншим учасникам  слідчої  дії.  У  необхідних  випадках зазначені  об'єкти  упаковуються  для  уникнення  їх  пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів),  які  є  на  них,  з  доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи,  у  якої  вилучено  речі, понятих, слідчого,    працівника   органу   дізнання,   прокурора, працівника апарату суду,  які скріплюються  печаткою  відповідного органу, про що зазначається в протоколі.
Якщо протокол   з   описом   предметів   і   цінностей, які вилучаються,   з   якихось   причин  на  місці  скласти  неможливо (наприклад, у зв'язку з їх значною кількістю), вони упаковуються і опечатуються   з   доданням  бірок  з  написами,  які  засвідчують вищеназвані особи.  Подальший огляд і опис проводиться  за  місцем дізнання, досудового  слідства  в  присутності понятих (бажано тих самих),  що  брали  участь  у  їх  вилученні,  з  відображенням  у протоколі  цілісності  печаток та засвідчених підписами написів на упаковці,  в яку були поміщені вилучені об'єкти.  Якщо  до  огляду вилучених предметів і цінностей виявиться можливим залучити тих же понятих,  які були присутні  і  при  вилученні,  то  вони  повинні засвідчити,  що  провадиться огляд та опис цих самих об'єктів,  що були раніше вилучені.
Вилучені предмети,  документи,  цінності,  які є речовими доказами,  повинні бути оглянуті (у необхідних випадках за  участі спеціаліста),  детально  описані  в протоколі огляду.  В протоколі відображаються кількісні і якісні  характеристики  предметів,  всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об'єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення.

Слід наголосити, що перегляд створеного відеоресурсу на лекціях з дисципліни «Кримінальний процес» сприятиме оптимізації викладу лекційного матеріалу, забезпечить якісну реалізацію функцій лекції (інформаційну, методологічну, виховну, розвивальну, орієнтуючу, організуючу, стимулюючу та систематизуючу), дидактичного принципу наочності, а також забезпечить економне використання лекційного часу [1].
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
2. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання при підготовці студентів юридичних спеціальностей в аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 травня 2014 р., м. Умань). – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 51–55.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі