Кононец Н.В. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» В СУЧАСНИХ КОЛЕДЖАХ

Донизу

Кононец Н.В. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» В СУЧАСНИХ КОЛЕДЖАХ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:18 pm

Кононец Наталія Василівна
доктор педагогічних наук, викладач-методист, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, natalkapoltava@ukr.net

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» В СУЧАСНИХ КОЛЕДЖАХ

Дистанційне навчання є оптимальною формою організації ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі, елементи дистанційного навчання органічно вписуються в освітній процес на стаціонарі, на заочному відділенні, під час канікул, для організації самостійної роботи студентів, для виконання та перевірки домашніх завдань тощо, оскільки сам процес навчання при такій формі уможливлює додаткове закріплення навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій, пошуку інформації за допомогою електронних та Інтернет-ресурсів, навичок, які б допомагали студентам швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійно засвоювати певні обсяги інформації та аналізувати їх, використовувати набуті навички у подальшій професійний діяльності, тим самим формуючи у студентів професійно значущі знання, уміння та навички роботи з комп’ютерною технікою і прикладними програмами як важливих компонентів інформаційної культури майбутнього кваліфікованого фахівця різних напрямів діяльності [2]. Для ефективної організації дистанційного навчання стануть у пригоді дистанційні курси – комплекси навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному середовищі на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Основними елементами цих курсів є комплекс електронних навчально-методичних матеріалів і система освітніх послуг, доступних будь-якому студентові з Інтернету [3].
Над розробкою дистанційного курсу для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» https://sites.google.com/site/programacup/ одночасно працювали: Кононец Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, викладач інформатики та комп’ютерних технологій, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії; Яцків Любов Федорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії фундаментальних та спеціальних дисциплін спеціальності "Обслуговування програмних систем і комплексів" Стрийського коледжу Львівського Національного аграрного університету.
Створений нами дистанційний курс для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» поєднує у собі усі характеристики та принципи створення дистанційних курсів і є сучасним електронним дидактичним ресурсом для вивчення дисципліни, яка викладається в колежах України на спеціальностях широкого спектру.
Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» створено за допомогою платформи https://sites.google.com, яка уможливлює створення сайтів просто (не потребує спеціальних умінь та знання мов програмування), швидко і, головне, безкоштовно, що особливо важливо, враховуючи сучасний стан фінансового забезпечення вітчизняних коледжів.
Для доступу до дистанційного курсу студентам достатньо мати аккаунт в Google та надіслати запит власникам курсу на відкриття доступу до нього.
Контакти власників дистанційного курсу: Кононец Наталія Василівна –natalkapoltava@ukr.net; Яцків Любов Федорівна – sdak@meta.ua.
Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» містить наступні сторінки та можливості:
1. Головна сторінка


На головній сторінці зліва розміщено панель Навігація, яка уможливлює перегляд сторінок дистанційного курсу. Для перегляду усіх сторінок курсу потрібно відкрити сторінку Карта сайту. Саме Карта сайту відкриває доступ до усіх тем, необхідних для вивчення дисципліни, а також до актуальної інформації, яку доцільно використовувати у процесі вивчення дисципліни.
Дистанційний курс являє собою відкритий ресурс для постійного поповнення та оновлення з будь-якої точки світу. Права на редагування та наповнення мають викладачі Н. В. Кононец та Л. Ф. Яцків. Дистанційний курс уможливить вивчення основ програмування у середовищах Pascal, Delphi7, Visual Basic.
2. Сторінка Карта сайту
3. Сторінка Лекції
У режимі редагування можна завантажувати файли, додавати посилання, додавати з Диска Google, переміщувати файли, видаляти їх. Зазначимо, що ці операції можуть здійснювати лише адміністратори курсу. Студенти можуть лише переглядати та викачувати файли.
Можливості формування контенту ДК
Для студентів сторінки ДК мають наступний вигляд:
Фрагмент сторінки для студентів
4. Сторінка Практичні роботи
Сторінка Практичні роботи містить підсторінки Блок-схеми у Microsoft Visio, Практичні роботи у Visual Basic, Програмування на мові Pascal.
5. Сторінка Практичні роботи у Visual Basic
6. Сторінка Блок-схеми у Microsoft Visio
7. Сторінка Програмування на мові Pascal
8. Сторінка Курсове проектування
9. Сторінка Контроль знань
10. Сторінка Бібліотека
11. Сторінка Відеоресурси
12. Сторінка Укладачі
13. Сторінка Інтерактив


Зазначимо, що використання сервісу Групи Google (сторінка Інтерактив) забезпечує спільну групову роботу студентів "в хмарі" на практичних заняттях та при самостійній роботі (мережні проекти, веб-квести, індивідуальні завдання тощо), а також інформування, спілкування та консультування студентської спільноти у процесі дистанційного навчання.
Упровадження дистанційного курсу демонструє характерні риси ресурсно-орієнтованого навчання студентів: відкритість – завдяки використанню таких дистанційних курсів з’являються широкі ІТ-можливості для експорту та імпорту навчальних ресурсів для всіх бажаючих навчатися через Інтернет, можливості входження кожного навчального закладу до світової освітньої спільноти; оновленість ролей – нові ролі для студента, викладача, бібліотекаря в освітньому процесі; динамічність – одночасне використання великої кількості джерел інформації (друкованих підручників, електронних бібліотек, банків даних, відеоресурсів тощо) у поєднанні з можливостями інтерактивного спілкування з викладачами та іншими студентами засобами Інтернету [1].
До наповнення курсу можуть бути залучені й інші викладачі інформатики та комп’ютерної техніки сучасних коледжів України, тож запрошуємо до співпраці.
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
2. Кононец Н. В. (2015). Створення дистанційних курсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі. Неперервна освіта в педагогічних ВНЗ: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. Інтернет-конференції. Умань. Взято з: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=216
3. Кононец Н. В. (2013). Електронний навчальний ресурс “Інформатика+” як засіб ресурсно-орієнтованого навчання студентів. Інформаційні технології в навчальному процесі 2013 : матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції. Чернігів. Взято з: http://ikt-cn.org/images/kononets_13.pdf

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі