Бакуменко Г.К. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Донизу

Бакуменко Г.К. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:19 pm

Бакуменко Ганна Костянтинівна
студентка механіко-машинобудівний факультет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», forestsuncar@gmail.com

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Із становленням України як суверенної держави, закріплення за українською мовою статусу державної, проблема національної фахової термінології набуває глобального значення. Історія еволюції української науки засвідчує неослабну увагу до проблем термінології не тільки наукової еліти, а й широких кіл освічених людей. Контактуючи з різними мовами, українська мова так чи інакше запозичує нові слова як загальновживані, так і спеціальні. Тому нерідко постає проблема точного перекладу й пошуку національного відповідника.
У сучасній українській мові вживаються слова, засвоєні з інших мов. Вони вливалися до складу української мови з різних джерел. Це, зокрема, економічні, політичні та культурні взаємозв'язки українського народу з народами Заходу й Сходу, унаслідок чого українська мова перейняла значну кількість слів. Запозичуючи їх, підпорядкувала своїм законам фонетики та граматики, пристосувала до правил українського словотвору.
В українській мові чимало слів латинського походження, які належать до понять наук, техніки, мистецтва, політичних і суспільних відносин, Так, одні з них, що давно вже засвоєні, означають назви загальновідомих явищ і предметів, увійшли до української мови і вже сприймаються як активна лексика.
Науково-технічний прогрес вносить істотні зміни в лінгвістичну модель світу. Бурхливий потік нових слів і значень потребує систематизації та уніфікації. Велику роль у цьому процесі відіграють галузеві словники, над створенням яких сьогодні працює практично вся Україна. У словниковому складі української мови є елементи, що прийшли через посередництво російської та інших мов. Але представлені вони здебільшого одиницями й уживаються рідко.
Спеціальні словники в Україні продовжують укладатись. Про роботу над ними пишуть О. Кочерга, Є. Мейнарович «Українсько-англійський словник термінів зі значенням супротивності, оберненості, заперечності, відсутності», М. Кратко, Н. Кікець «Проблеми транскрипції в укладанні англо-українських словників з математики, програмування та обчислювальної техніки».
Українська термінологія вже упродовж двох століть привертає до себе увагу багатьох учених, фахівців, ентузіастів національного відродження. Адже українська мова стоїть як рівноправна серед інших мов і є цілком придатною для створення наукового стилю. Інша справа, що через історичні обставини та політичні спекуляції вона не завжди мала право вільно й беззастережно виконувати свої прямі функції, обслуговуючи різні сфери людського життя.
За останні десять років з’явилося близько сотні різноманітних термінографічних праць різного статусу й ґатунку, які виходили в різних містах України. Крім словників, написано чимало роздумів з приводу термінологічної справи, які друкувалися як на сторінках періодики, так і на сторінках спеціальних журналів. Вийшло кілька підручників, посібників, монографій.
Уся ця продукція є наслідком живого діалогу між фахівцями-ученими, спеціалістами різних сфер і філологами, що відбувається постійно на внутрішньовузівських і міжвузівських семінарах, термінологічних нарадах і конференціях як регіонального, державного, так і міжнародного рівня.
Науково-технічний прогрес розширив мову новими поняттями, які характеризують різні професії. Мова різних галузей все більше збагачується, і цей процес формує мову, що представляє будь-яку професію. Фахова термінологія еволюціонує з розвитком певних професій. На сьогодні майже всі сфери діяльності знаходяться на етапі розвитку. Змінюється структура роботи, з'являються нові поняття, удосконалюється технологія виробництв, технічні засоби та прилади.
Наукова термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, пристосовується до потреб суспільства. Вона твориться самим життям упродовж духовного розвитку суспільства. Велика роль у її збереженні належить словникам, оскільки словник – це безперервний кругообіг набутих і втрачених слів.
Список використаних джерел
1. https://ukrreferat.com/chapters/inozemna-mova/vlasne-ukrainska-ta-inshomovna-leksika-u-profesijnomu-movlenni.html
2. http://chromosome2009.org/professionalnaja-terminologija-kak-obekt-lingvisticheskih-issledovnij/

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок

- Подібні теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі