Клименкова С.В. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА»

Донизу

Клименкова С.В. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА»

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:28 pm

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА»

При вивченні фармакології студенти-медики стикаються із труднощами повноцінно засвоїти навчальний матеріал через безліч наукових понять, клінічних термінів, а головне – постійного оновлення та зміни інформації про лікарські засоби.
Впровадження інтерактивних методів навчання, новітніх технологій, в тому числі ігрових форм організації навчальної діяльності допомагають сьогоднішньому студенту сміливіше, впевненіше опанувати дисципліну, отримати необхідний рівень теоретичної та практичної підготовки з фармакології. Введення у навчальний процес ігрових технологій дозволяє задовольняти пізнавальні, комунікативні, естетичні і творчі потреби студентів, зробити сам процес навчання радісним, емоційно наповненим.
Інтелектуальні ігри є дієвим інструментом засвоєння теоретичних знань, наукових понять, термінів; крім того, вони розвивають увагу, пам'ять, мову, мислення, вміння порівнювати, зіставляти, знаходити аналоги та сприяють формуванню у студентів навичок співпраці.
Змагання між учасниками, зміна видів занять у формі гри оживлюють сприйняття, сприяють більш міцному запам'ятовуванню навчального матеріалу, допомагають викладачеві урізноманітнити напружену роботу з невимушеними ігровими паузами, змінювати темп діяльності, попереджати перевтому студентів.
Інтелектуальні ігри можуть знайти застосування на різних етапах навчального заняття: перевірки засвоєння навчального матеріалу, вивчення нової теми, повторення й узагальнення, закріплення отриманих знань, умінь і навичок.
Наприклад, гра «ОПТИМУМ» (в перекладі з латинської мови – найкращий). Правила гри полягають у тому, що гравцям пропонують 20 питань з фармакології на вивчену тему, які оцінюються відповідно 20 балами в залежності від складності питань. Після оголошення питання гравець, який першим підняв руку, має право першим відповісти на запитання. За правильну відповідь з першої спроби гравець отримує відповідний бал - від 1 до 20, за другу і третю спроб - по 1 балу. Той, хто набере найбільшу кількість балів, і стане кращим гравцем (рис. 1).
Для проведення гри знадобляться: екран для проектування, проектор, комп’ютер, набір мультимедійних слайдів, що містять ілюстровані питання, фішки з балами.

Рис. 1.Фармакологічна гра «ОПТИМУМ»

Щоб ефективно засвоїти практичні навички та вміння з фармакології можна застосувати елементи рольової гри.
При проведенні рольової гри кожному студенту відводиться відповідна роль в даній клінічній ситуації. Один студент призначає медикаментозне лікування, інший проводить коригуючі заходи. Інші студенти беруть участь у дискусії, обговорюючи принципи фармакотерапії, механізми дії препаратів, проводять корекцію побічних ефектів, виписують рецепти на ліки в конкретній ситуації. Після закінчення гри викладач оцінює кожного студента, здійснює корекцію в плані їх висловлювань з обговорюваних питань. Головним завданням викладача у рольовій грі є не тільки поповнення знань студентів сучасною інформацією, а й організація діяльності студентів у вирішенні конкретної задачі, тобто викладач у рольовій грі виступає як консультант і як арбітр.
Позитивний момент цього інтерактивного методу навчання у тому, що, колективно виконуючи відповідні завдання, студенти навчаються аналітично й клінічно мислити та вести соціальний діалог, розвивають вміння спостерігати й аналізувати проблеми, вдосконалюють знання та навички, направлені на своєчасну діагностику захворювання і застосування сучасної фармакотерапії.
А ще учасники гри по-справжньому «розкріпачуються» і проявляють себе часом з іншого боку. Найчастіше ті студенти, які на звичайному занятті не справлялися з тестами, не могли правильно і грамотно відповісти на питання, погано писали контрольні роботи, разом зі своєю емоційною грою демонстрували непогані знання, так як на цей раз із задоволенням готувалися до заняття. На такому занятті, як правило, панує доброзичлива і весела атмосфера, а розбір помилок в кінці гри не виглядає як нудне повчання і сприймається усіма учасниками набагато позитивніше, ніж звичайна незадовільна оцінка у журналі.
Впровадження інтерактивних методів навчання, а саме ігрових технологій, дозволяє підвищити зацікавленість сучасних студентів до навчання, сприяє оволодінню базовими знаннями та вміннями при опануванні такої дисципліни як фармакологія.

Список використаних джерел
1. Пида В.П. Використання віртуальних програм для викладання фармакології у студентів фармацевтичного факультету / В.П. Пида // Медична освіта.- 2014.- №1. – С. 86-88.
2. Мінцер О.П. Роль інформаційних технологій на етапах реформування медичної освіти / О.П. Мінцер // Медична освіта. – 2010. - № 2. – С. 128-130.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі