Кононенко І.В. ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» В КОЛЕДЖАХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО РЕСУРСУ

Донизу

Кононенко І.В. ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» В КОЛЕДЖАХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО РЕСУРСУ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:35 pm

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» В КОЛЕДЖАХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО РЕСУРСУ

Входження України до європейського простору вищої освіти ставить аграрні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації перед необхідністю реформування системи освіти, її удосконалення та підвищення якості і конкурентоспроможності випускників на європейському ринку праці. На особливу увагу заслуговує проблема модернізації вищої аграрної освіти, забезпечення науково обґрунтованих змін у стратегіях і структурі освітньої галузі в цілому, пошук нового змісту, методів, форм навчання і технологій реалізації цих змін при підготовці майбутніх фахівців аграрного сектору. Система освіти в контексті інформатизації за останні роки зазнає істотних змін у зв'язку з розвитком і практичним використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ): практика електронного навчання (E-learning), ресурсно-орієнтованого навчання (Resource Based Learning) широко використовується в системі освіти у зарубіжних та почасти вітчизняних вищих навчальних закладах України.[1]
Технологія — це сукупність методів, засобів і реалізації людьми конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності.
Ресурсний підхід – це підхід до стратегічного аналізу діяльності навчального закладу, в рамках якого приділяється велика увага специфічним для закладу ресурсів і компетенцій в контексті її конкурентного оточення.
Основний акцент при ресурсно-орієнтованому навчанні дослідник здійснював на автономне навчання – здатність студента взяти на себе відповідальність за своє власне навчання. Причини для впровадження ресурсно-орієнтованого навчання Н. Бесвік сформулював наступним чином:
збільшення інтересу до навчання;
активне, незалежне ставлення до процесу навчання та незалежне виконання навчальних завдань є більш вигідним для навчання, персональне втручання в прийняття рішень призводить до більш ефективного навчання;
плануючи та вибудовуючи власну траєкторію навчання, студент стає більш сконцентрованим та цілеспрямованим, а отже, навчання буде більш ефективним як сьогодні, так і в довгостроковій перспективі;
коли відповідальність за процес навчання лежить на студентові, то будуть долатися бар’єри, які часто існують при традиційних формах навчання під керівництвом викладача;
­трансфер автономності поведінки студентів при навчанні в інші сфери життя зробить студента більш корисним членом суспільства, готовим до успішної професійної та суспільної діяльності. [2]
Одним з таких стимулів до навчального процесу є сайт викладача, зокрема https://kiv-pravo.jimdo.com, який спрямований на нагромадження в студентів знань і вмінь.
Метод даного сайту є збір та розміщення в мережі Інтернет інноваційних матеріалів, надання допомоги студентам в підготовці до лекційних, семінарських та самостійних занять. На сайті є посилання на сайт коледжу, Міністерства освіти і науки України, Національну юридичну бібліотеку, Українського центра оцінювання якості знань, Державна установа «Науково-методичний центр інноваційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»», Полтавська державна аграрна академія.
Для студентів подані дисципліни, що викладає викладач мають переходи по дисциплінах, кожна з яких включає: лекції, що мають свій перехід безпосередньо до тексту; семінарські завдання, які мають поділ відповідно до годин та спеціальностей; самостійні завдання, що сформовані відповідно до основних вимог та мають поділ за спеціальностями; екзаменаційні (залікові) питання.

Впровадження сайту спрямоване на підвищення якості навчання та мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтацію їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок.
Структура сайту

Основне меню:

I. Головна;
II. Абітурієнтам;
III. Цікаве правознавство;
IV. Для студента;
V. Мої праці та досягнення;
VI. Контаркти;
Головна сторінка:

 Корисні сайти:
 Читай, пізнавай, досліджуй
 Гімн України;
 Цікаві запитання;
 Он-лайн радіо;
 Крилаті вислови;
 Годинник;
 Погода


Абітурієнтам:

 Запрошення на день відкритих дверей
 Перелік спеціальностей
 Наше життя
 Вступні випробування
 Документи необхідні для вступу
 Запрошення на навчання
 Адреса:

Цікаве правознавство:

 Топ 7 заборон в різних країнах світу
 20 оригінальних заборон в різних країнах
 Заборони в різних країнах та містах
 Самі різні заборони із самих різних країн
 28 незвичайних заборон в різних країнах світу

Для студента:

 Основи правознавства
 Лекції
 Семінарські
 Самостійні завдання
 Екзаменаційні (залікові) питання
 Трудове право
 Лекції
 Семінарські
 Самостійні завдання
 Екзаменаційні (залікові) питання
 Комерційне право
 Лекції
 Семінарські
 Самостійні завдання
 Екзаменаційні (залікові) питання
 Економічна теорія
 Лекції
 Семінарські
 Самостійні завдання
 Екзаменаційні (залікові) питання
 Політична економія
 Лекції
 Семінарські
 Самостійні завдання
 Екзаменаційні (залікові) питання

Лекції мають перехід


Лекції, семінарські, самостійні:

Здійснено поділ відповідно до годин навантаження за спеціальностями

Мої надбання та досягнення:

 Автобіографія
 Методична робота
 Впровадження інноваційних технологій
 Видавнича діяльність
 Участь в науково-практичних конференціях
 Державні нагороди
 Електронна бібліотека

Контакти:

 Коледжу
 Маршрут до коледжу
 Викладач
 Зворотній зв’язок


Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання – крок до якісної освіти в аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Людина, природа, техніка у ХХІ столітті”], (Полтава, 21-22 листопада 2013 р.) / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2013.
2. Barbara A. Greene and Susan M. Land, A Qualitative Analysis of Scaffolding Use in a Resource-based Learning Environment Involving the World Wide Web, 23 J. Educational Computing Research 151, 152 (2000)
3. https://kiv-pravo.jimdo.com/


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі