Галашевська В.М., ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

Донизу

Галашевська В.М., ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:43 pm

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

Найбільше значення має не те,
що учень використовує нові інформаційні технології,
а те як використання сприяє підвищеню його освіти.
С.Ерманн

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в Україні є інформатизація суспільства. Даний напрям безпосередньо стосується реформування освіти і в Україні, зокрема, запровадження дистанційної освіти передбачено Національною програмою інформатизації.
Дистанційна освіта стала справжньою новацією  сторіччя. З упровадженням в освітній простір комп’ютерних інформаційних технологій виникло питання їх ефективного застосування. Сучасні інформаційні технології дозволяють перейти на новий рівень існуючої системи освіти від традиційних книжок та навчально-методичних матеріалів до електронного підручника, комп’ютерних тренажерів, тестів різних типів, від звичайної аудиторії до мультимедійної та віртуальної. Широка інформатизація навчального процесу створює умови переходу від формування, в основному, репродуктивних знань традиційного навчання до розвитку креативних навичок та вмінь, аналізу, синтезу задач та процесів при вивченні різних дисциплін. [1, с.5]
Сучасні умови освіти вимагають посилення самостійної роботи студентів. Саме дистанційні технології навчання дають можливість забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного опрацювання, завданнями для самостійного виконання, реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента.
Дистанційні технології навчання можна розглядати в якості:
• освітньої технології у вищій професійній освіті;
• осередку саморозвитку особистості, самоосвіти студентів;
• оптимальної моделі безперервної освіти фахівців, засіб розвитку регіональної системи освіти. [2]
Безумовно, ефективність дистанційного навчання базується на справжньому бажанні студентів навчатися, наявності мотивації до успішного та продуктивного навчання, на відчутті необхідності набуття знань, підвищені своєї кваліфікації працівника. Така форма освіти дає можливість роботи з навчальними матеріалами в тому режимі та обсязі, який підходить кожному студенту індивідуально. Крім того, якість навчання залежить від регулярної роботи студента над навчальними матеріалами. Віртуальний курс лекцій дозволяє на власний розсуд студента розтягти або скоротити навчання, за бажанням можна зробити паузу в роботі, доповнити матеріал лекції інформацією з інших Інтернет-ресурсів або звернутися до викладача за консультацією.
Для ведення такого типу навчання використовуються спеціальні інструментальні засоби дистанційного навчання - системи управління курсами (CMS), також відомі як системи управління навчанням (LMS) або віртуальні навчальні середовища (VLE). Такі системи призначені для збереження навчальних матеріалів, автоматичного тестування студентів, віддаленого спілкування суб’єктів навчання, збереження інформації про студентів і їх досягнення у курсі, ведення звітів щодо роботи студентів за дистанційним курсом [3, 39].
Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) — навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.
Moodle має широкий набір функціональності притаманний платформам електронних систем навчання, системам управління курсами (CMS), системам управління навчанням (LMS) або віртуальним навчальним середовищам (VLE). Moodle надає можливість викладачам створювати ефективні сайти для онлайн-навчання. Moodle можна використовувати як в навчанні школярів, студентів, так і при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні.
Типова функціональність Moodle:
• Здачу завдань
• Дискусійні форуми
• Завантаження файлів
• Оцінювання
• Обмін повідомленнями
• Календар подій
• Новини та анонси подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна група)
• Онлайн - тестування
• Вікі
Розробники можуть створювати додаткові модулі з новою додатковою функціональністю. Moodle підтримує різні типи модулів:
• Типи діяльностей (включаючи можливі навчальні ігри)
• Типи ресурсів
• Типи тестових питань
• Типи полів для бази даних (мається на увазі діяльність база даних)
• Теми для оформлення
• Різні методи аутентифікації
• Різні методи зарахування на курс
• Фільтри для контенту
Стандартно Moodle включає в себе бібліотеку TCPDF, яка дозволяє генерувати зі сторінок PDF документи.
Можливості для студентів:
1) доступність навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) та засобів для спілкування і тестування «24 на 7»;
2) наявність засобів для групової роботи (Вікі, форум, чат, семінар, вебінар);
3) можливість перегляду результатів проходження дистанційного курсу студентом;
4) можливість перегляд результатів проходження тесту;
5) спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат;
6) завантаження файлів з виконаними завданнями;
7) використання нагадувань про події у курсі.
Можливості для викладачів:
1) надання інструментів для розробки авторських дистанційних курсів;
2) розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) у форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через додаткові плагіни;
3) можливість додавання різноманітних елементів курсу;
4) швидка модифікація навчальних матеріалів;
5) можливість використання різних типів тестів;
6) автоматичне формування тестів;
7) автоматизація процесу перевірки знань, звітів щодо проходження студентами курсу та звітів щодо проходження студентами тестів;
Cool можливість додавання різноманітних плагінів до курсу дозволяє викладачу використовувати різноманітні сторонні програмні засоби для дистанційного навчання. [4].
Незважаючи на досить об’ємний перелік позитивних якостей дистанційного навчання, як і в будь-якій іншій формі навчання, в ній можна виділити кілька недоліків.
Серед значних недоліків дистанційної форми освіти в Україні варто виділити недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем (тьютором) та дистанційним студентом. На жаль складається ситуація - бажаючих навчатися дистанційно або з використанням сучасних навчальних платформ у нас багато, а досвідчених викладачів, які володіють новітніми технологіями дистанційного спілкування, обмаль або ж дається в знаки нестача часу та безініціативність у вітчизняних педагогів. Низький рівень освоєння навчальними закладами мережних інформаційних технологій, несформованість національного освітнього простору в Web-середовищі та ін. не дають змоги в даний час реалізувати значні потенційні можливості дистанційного навчання.
Для того щоб система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, потрібно, передовсім, створити глобальну комп’ютерну мережу освіти й науки, оскільки саме комп’ютер дає змогу отримувати навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні. Саме це стримує розвиток вітчизняної освіти, уповільнює темпи її входження в світовий освітній простір як рівноправного партнера.
Список використаних джерел:
1. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав./ B.М. Ибрагимов.- [2-е изд., стер.].- М.: Академия, 2007.-336 с.
2. Аванесов В. Дистанционное образование [Электронный ресурс]/ Аванесов Вадим // Педагогическая диагностика.-2007. Режим доступа: http://testolog.narod.ru/Theory19.html
3. Осадча К.П. Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 2.4. : навчальний посібник / К.П. Осадча, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 396 с.
4. Moodle [Електронний ресурс] http:// Режим доступа: uk.wikipedia.org/wiki/Moodle.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі