Варданян А.О. ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Донизу

Варданян А.О. ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:19 pm

ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Однією з педагогічних умов формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів є розробка і впровадження спецкурсу «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів» на основі інтерпрофесійної ті інтрапрофесійної комунікації. Наш спецкурс складається із двох змістових модулів: модуль перший – «Інтерпрофесійна комунікація майбутнього лікаря», модуль другий – «Інтрапрофесійна комунікація майбутнього лікаря».
Для більш ефективного вивчення спецкурсу був розроблений Інтерактивний сайт «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів» http://formuvannya-profesijno-movlennjevoji-kompetentnosti.webnode.com.ua/, який дав змогу поєднати традиційне та дистанційне навчання.
Погоджуючись з Н. Кононец та О. Муковозом, ми на практиці переконалися, що дистанційне навчання за допомогою інтерактивного сайту при вивченні спецкурсу забезпечило пошук, збереження, передачу, аналіз та застосування навчальної інформації на практиці; здійснення значного кроку до неперервної освіти студентів-майбутніх лікарів; сприяло розвитку особистісно орієнтованого, додаткового та випереджувального навчання; розширенню та вдосконаленню навчально-методичного забезпечення процесу формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів; підвищення мотивації та індивідуальної траєкторії навчання; підвищення освітньої активності студентів; розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища медичного ВНЗ [2; 3].
Більше того, у результаті проходження спецкурсу студенти-майбутні лікарі мали можливість отримати: «знання-уміння», які дозволяють впевнено і творчо застосувати їх у будь-яких умовах, це знання справжнього лікаря-фахівця, спроможного успішно розв’язувати складні задачі у процесі професійно-мовленнєвої діяльності; «знання-трансформації», які дозволять студентові у майбутній професійній діяльності лікаря не лише при необхідності їх творчо застосовувати, але й за їх допомогою відтворювати, відкривати нові знання, а також удосконалювати професійно-мовленнєву компетентність.
Загалом, слід зазначити, розробку та впровадження спецкурсу було здійснено з урахуванням принципів ресурсно-орієнтованого навчання студентів (універсальності, самостійності та керованості, свободи вибору, саморегуляції, неперервності, індивідуалізації, інтернаціоналізації), які теж сприяли формуванню професійно-мовленнєвої компетентності студентів. Враховуючи думку Н. Кононец, процес навчання спецкурсу базувався на використанні засобів, методів і форм навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, зорієнтований не лише на засвоєння знань та набуття умінь і навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища за допомогою пошуку, практичного застосування різноманітних інформаційних ресурсів [1].
Таким засобом і водночас потужним дидактико-методичним ресурсом у процесі формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів є, на нашу думку, Інтерактивний сайт «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів» (рис. 1). Його розробка та використання при вивченні спецкурсу забезпечили створення своєрідного інтерактивного навчального середовища (interactive learning environment), яке визначається науковцями як веб-середовище, що підтримує оперативну структуровану взаємодію між усіма членами навчальної спільноти (викладачі, студенти, практикуючі лікарі тощо) та уможливлює організацію on-line інтерактивного навчання. Більше того, Інтерактивний сайт забезпечує реалізацію класичних моделей дистанційного навчання у процесі вивчення спецкурсу: самостійну роботу студентів, відкриту освіту плюс клас, розподілений клас.


Рис. 1. Інтерактивний сайт «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів»

Зазначимо, що інтерактив сайту «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів» складається з таких сторінок: «Чат», «Інтерактивне виконання завдань», «Гостьова книга», «Питання-відповіді», «Англійський кінозал». Наприклад, інтерактивне виконання завдань передбачає виконання певних письмових завдань (українською чи англійською мовами) прямо зі сторінки сайту, а також автоматичне надсилання результатів його виконання на електронну адресу викладача. Так, студентам ЕГ було запропоновано до виконання таке завдання: імпровізація англійською мовою «Рідне слово від лікаря». Спеціально розміщена з цією метою на сторінці сайту форма забезпечує оперативний зворотній зв’язок між викладачем та студентами.
Розміщений окремою сторінкою чат дозволяє організовувати чат-дискусії у процесі впровадження спецкурсу, що збільшує освітній простір для усіх учасників дистанційного вивчення спецкурсу, дозволяє обмінюватися миттєвими повідомленнями з учасниками дискусії (що зручно для організації бліц-опитувань), представити їм свої здобутки, отримані знання для більш широкого кола користувачів, задати запитання та почути варіативність думок і суджень, вступити в освітню комунікацію зі студентами, викладачами, лікарями на відстані, а це сприяє формуванню навичок усного та писемного мовлення у студентів.
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів) : Монографія / Н. В. Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 506 с.
2. Кононец Н. В. Створення дистанційних курсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі [Електронний ресурс] / Кононец Наталія // Матеріали Міжнар. Інтернет-конференції [«Неперервна освіта в педагогічних ВНЗ: стан, проблеми, перспективи»], (Умань, 24 квітня 2015 р.). – Умань, 2015. – С. 55–58. –Режим доступу: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=216
3. Муковіз О. П. Загальні ознаки технології дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи / О. П. Муковіз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 4. –
С. 98-107.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі