Кальник О.І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДБОРУ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Донизу

Кальник О.І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДБОРУ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:22 pm

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДБОРУ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Знання іноземної мови стає необхідністю для професійного росту молодого фахівця, професія якого пов’язана з економікою або сервісним обслуговуванням. Студенти всіх факультетів усвідомлюють необхідність вивчення іноземної мови. Реалії життя зумовлюють сплеск інтересу до вивчення іноземних мов.
Революційними є зміни не тільки в ставленні суспільства до вивчення іноземних мов, зокрема англійської, але і в методах їх викладання. Раніше всі пріоритети віддавалися вивченню граматики, читанню та перекладу текстів. Класична методика прийнята при фундаментальній підготовці, яка займе не менше трьох років. Наряду з плюсами, ефективність класичної методики під час навчання навичкам спілкування низька, заняття одноманітні, студент розглядається як об’єкт навчання. Але можливо ефективно використовувати елементи класичного методу навчання в поєднанні з новітніми технологіями, які відрізняються перш за все тим, що розглядають студента як суб’єкта активної дії.
У сьогоднішній методиці викладання функціонують дві основні парадигми – традиційна і нова освітня парадигма (гуманістична).
Сучасна концепція навчання іноземних мов розвивається в гуманістичному напрямі, пов’язаному з новими підходами до визначення змісту, стратегій, засобів, а також реалій навчального процесу. Оновлення педагогічної й методичної норм треба розпочинати насамперед з переосмислення міри свободи студента у виборі змісту, стратегій, засобів навчання.
Викладач – головна фігура в процесі викладання іноземної мови: він визначає мету й зміст навчання, вибирає засоби навчання (серед них і підручники), способи і методи пред’явлення матеріалу, типи її види вправ, їх кількість. Він був і є основним комунікантом для студентів. Особливе значення має майстерність викладача при створенні атмосфери доброзичливості, довіри, взаємодопомоги й творчості.
Центральною фігурою в організації навчального процесу є студент, а викладач покликаний забезпечити умови для успішного навчання, створювати атмосферу взаємної довіри і живого спілкування, сприяти самореалізації особистості в процесі навчання.
Мета і ідея гуманістичної технології – забезпечити перехід від пояснення до розуміння, від монологу до діалогу, від контролю до розвитку, від управління до самоуправління. Головне завдання викладача – спілкування, взаєморозуміння із студентами, їх вивільнення для творчості.
Забезпечити вагомий поступ вперед ми можемо тільки через високі параметри якості навчання і успішної діяльності вищих навчальних закладів.
Викладач є посередником між студентами і навчальним матеріалом у процесі навчання. Для корективного виконання такої ролі тому слід бути готовим до виконання функцій порадника, помічника, консультанта, комунікатора, в суспільному вирішенні навчальних проблем і завдань.
Дуже важливо мати чіткі цілі. Одна з них – допомагати студентам стати ефективними та самостійними у навчанні та житті.
Навчання мови повинне переростати в освіту особистості. Для цього необхідно навчити вчитися. Тільки за таких умов забезпечується досягнення високих результатів у здобутті іншомовних знань, навичок та умінь.
Особистісно орієнтований підхід в освіті дає змогу викладачу відібрати оптимальні методи роботи з групою, розширити поле для творчості в виборі найефективнішої методики.
Беручи за основу класичний підхід, а саме те, що мова є цілим і всі мовні компоненти треба розвивати планомірно і гармонійно, необхідно доповнювати його елементами новітніх методів. Саме в правильному підборі методів і полягає роль викладача. Вчитель повинен забезпечити свободу вивчення такої матерії, як іноземна мова, створити комфортну психологічну атмосферу на заняттях. Саме цьому сприяє використання новітніх методик навчання.
Головна ціль навчання іноземної мови – надати необхідні навички спілкування, навчити заповнювати документи іноземною мовою, працювати з текстами різної складності. Крім того, в процесі навчання студенти розширюють світогляд, дізнаються багато цікавого про традиції, культуру, економіку англомовних країн. У такому аспекті є елементи соціокультурного методу. Лінгвосоціокультурний метод розглядає мову як “ потужну соціальну зброю, формуючу людей в етнос, формуючу націю через збереження культури, традиції, самоусвідомлення даного мовного комплексу ”.
Так, як в основі навчання – усне мовлення, найбільш популярна методика – комунікативний підхід до викладання іноземної мови. На практичних заняттях я використовую такі методи як: робота в різнорівневих мікрогрупах, ділові ігри, вікторини,конференції. Звичайно “ плюсом ” такого підходу є швидке формування навичок спілкування, легке подолання психологічного бар’єру, підвищення інтересу до навчання. Але недоліком комунікативного методу є небагатий лексикон і граматичні помилки. Тому є сенс використовувати дану методику в комплексі з класичною.
Елементи інтенсивної методики доречні на заняттях з мовного етикету. Хоча цей метод і є нетрадиційним, але він урізноманітнює навчання, дає змогу за короткий час навчити ситуативному спілкуванню, формує мовні навички.
Таким чином, якщо підвести підсумки, під час викладання іноземної мови в навчальних закладах I – II рівнів акредитації не є доречним використовування тільки однієї методики. Найкращі результати дає поєднання різноманітних інновацій з уже випробуваними методами. Завдання викладачів в цій ситуації – вмілий підбір методів організації роботи та забезпечення диференційованого підходу, що дає змогу розвитку окремої особистості, використовування автентичного матеріалу, намагання викладати мову на життєвих прикладах.
На своїх заняттях я намагаюся використовувати різноманітні методи організації практичної роботи такі як:
1. переклад ( граматико – перекладацький, лексико – перекладацький );
2. прямий і натуральний метод;
3. змішані методи;
4. свідомо – порівняльний метод;
5. комунікативний.

На практичних заняттях використовую такі форми роботи як: конференція, ділова гра, ділові зустрічі, висловлювання своєї думки, обґрунтування, різні види самостійної роботи ( робота з газетою, підготовка і захист рефератів, додаткове читання, тестування, контрольні завдання ).

Список використаних джерел:
1.Кандибур Г.Р.Школа, яка змінить Світ:монографія/ Г.Р.Кандибур.-Д.:Пороги,2008.-68с.
2.Словник-довідник з професійної педагогіки/ ред.-упоряд.А.В.Семенова.-Одеса:Пальміра,2006.-272с.
3.Психологічний підхід до вивчення англійської мови. А.О.Слезенко .www nbuv.gov.ua/old…/psuxologichuu%20pidxid.pdf.Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі