Новописьменний С.А. ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ПО ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Донизу

Новописьменний С.А. ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ПО ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:26 pm

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ПО ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Важливою в організації навчально-виховного процесу, особливо у формуванні базових компетентностей майбутніх учителів основ здоров’я (МУОЗ), є загальноуніверситетська атмосфера, яку створюють традиції педагогічного ВНЗ, мікроклімат колективів викладачів та студентських академічних груп, відносини доброзичливості та взаємної відповідальності між всіма суб’єктами педагогічного процесу.
Професійно орієнтоване освітнє середовище (ПООС) випускаючої кафедри по підготовці МУОЗ – це сукупність факторів, що визначають навчання і розвиток МУОЗ, впливають на навчально-виховний процес, характер інформаційних та міжособистісних відносин, формування базових компетентностей МУОЗ, розширена за рахунок інформаційно-освітнього середовища (ІОС) педагогічного ВНЗ.
Факторами (рушійною силою процесу формування базових компетентностей МУОЗ), що визначають навчання і розвиток МУОЗ, є:
­ підтримка індивідуальності студента-МУОЗ (індивідуальна освітня траєкторія+індивідуальна оздоровча система);
­ створення сприятливих умов для задоволення його освітніх, культурних потреб, для вибору змісту, методів і засобів навчання (навчальна, виховна, методична позанавчальна робота, культурно-дозвіллєва діяльність, міжвузівська співпраця з іншими ВНЗ та соціальними інституціями);
­ навчання у контексті майбутньої професійної діяльності (акцент на «Педагогічну практику в школі» та «Навчальну валеодіагностичну практику»);
­ заохочуючий, стимулюючий характер взаємодії науково-педагогічних кадрів випускаючої кафедри і студента-МУОЗ;
­ сприяння розвитку способів самореалізації та саморегуляції особистості МУОЗ.
ПООС випускаючої кафедри по підготовці МУОЗ – це поєднання наступних складових: навчальної, виховної, методичної, позанавчальної (позааудиторної) роботи, культурно-дозвіллєвої діяльності, міжвузівської співпраці з ВНЗ, співпраці з соціальними інституціями та ІОС навчального закладу, які базуються на принципах гуманістичної спрямованості, практичної спрямованості навчання, усвідомленої перспективи, науковості, наочності, інтеграції навчання, інтерактивності, ініціативності, саморегуляційності (принцип М. Гриньової), індивідуалізації навчання.
ПООС випускаючої кафедри по підготовці МУОЗ можна зобразити за допомогою схеми (рис. 1). Зазначимо, що ПООС випускаючої кафедри по підготовці МУОЗ створюється за допомогою спілкування та взаємодії студентів-МУОЗ з науково-педагогічними кадрами кафедри у процесі діяльності усіх складових ПООС.

Рис. 1. ПООС випускаючої кафедри по підготовці МУОЗ

Сьогодні створення ПООС – основна риса методики професійної освіти, яка забезпечує підготовку МУОЗ до педагогічної та здоров’язбережувальної діяльності, формування базових компетентностей МУОЗ. Таке середовище має стати, з одного боку, засобом інтеграції навчальної, методичної й комунікативної діяльності суб’єктів педагогічного процесу у педагогічних ВНЗ, а з іншого – педагогічною умовою, здатною забезпечити формування базових компетентностей МУОЗ, високу ефективність самоосвіти та фахового самовдосконалення МУОЗ у пeріод навчання у ВНЗ. ПООС зміщує акценти із взаємодії викладача та студента на взаємодію МУОЗ із освітнім середовищем.
Список використаних джерел
1. Новописьменний С. А. Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Новописьменний Сергій Анатолійович. – Кіровоград, 2016. – 302 с.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі