Мартиненко Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВИХ СТРУКТУР ПРИ ВИВЧЕННІ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Донизу

Мартиненко Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВИХ СТРУКТУР ПРИ ВИВЧЕННІ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:28 pm

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВИХ СТРУКТУР ПРИ ВИВЧЕННІ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Інтенсивний розвиток стоматології, призводить до збільшення потоку науково-технічної інформації, зростання обсягу знань з усіх зуботехнічних дисциплін - все це вимагає від викладачів та студентів відділення «Стоматологія ортопедична» Кам’янського медичного коледжу аналітико-синтетичної обробки навчально-наукового матеріалу з метою компактного представлення інформації, яка в ньому міститься.
Ресурсно-орієнтовне навчання – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але й на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів.
Особистісно-орієнтоване навчання полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості студента, його здоров’я, індивідуальні здібності, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.
Інноваційний процес поширення ресурсно-орієнтованого навчання - фреймових методів - у педагогіці закономірний. Про використання фреймових опор та їх ефективність зазначають А.А. Остапенко, Т.М. Колодочка (великоблочні опори фреймового типу), В.Е. Штейнберг (логіко-смислові моделі та семантичні фрактали), Н.Д. Колетвінова (конструювання та використання тест-фреймів). Значний внесок у теорію фреймів зробили вчені Дж. Лакофф, М. Мінський, Ч. Філлмор, В.Ф. Шаталов.
Згорнути та компактно представити навчальний матеріал можна шляхом використання фреймового способу подання знань.
Цей досвід впроваджується мною останні 4 роки.
Хочу зазначити, під час вивчення зуботехнічних дисциплін на лекційних та практичних заняттях найліпше використовувати такі фрейми, як тематичні схеми-фрейми, фрейм-образ, фрейм алгоритм-образ.
Головні цілі навчання зуботехнічним дисциплінам за допомогою фреймового підходу такі:
1) якісне навчання всіх студентів: навчання з максимальним використанням розумових можливостей, знань, умінь і особистих якостей усіх учасників процесу навчання;
2) опанування змісту навчального матеріалу в обмежені терміни, забезпечення якості навчання;
3) інтелектуальний розвиток особистості: формування системного мислення;
4) формування специфічних умінь.
В підручниках з зуботехнічних дисциплін, один і той же матеріал викладається по-різному, деякі теми мають обсяг від 30 (тридцяти) до 80 (вісімдесяти) сторінок підручника – а в лекційному варіанті лише 2 (дві) години.
Для кращого запам’ятовування на заняттях використовую тематичні схеми-фрейми. Студент отримує незаповнений або частково заповнений фрейм, за яким необхідно визначити види зуботехнічних матеріалів, послідовність виконання технологічного процесу виготовлення протезів, типи процесів тощо.
Заповнений фрейм використовується при оцінюванні, дає можливість студенту самостійно визначити свої помилки.
На теоретичних заняттях для швидкого запам’ятовування великого обсягу цифр та значень, застосовую фрейми з незаповненими слотами, які студент повинен заповнити самостійно, користуючись спеціальною додатковою літературою.
З досвіду хочу зазначити, що під час проведення практичних занять складні технологічні процеси студенти найкраще засвоюють, використовуючи фрейм алгоритм-образ.
Майбутній зубний технік без вагань повторює багаторазово процес, набуваючи специфічних професійних умінь.
Постійний контроль викладачем виконання завдань поставлених перед студентом з застосуванням фреймових структур, надає можливість вчасно відкоригувати процес запам’ятовування образів студентом на певному етапі.
Отже, у майбутнього зубного техніка формується скрипт професійних умінь та навичок, що базується на 80,0% наочно-образного мислення, це і є особливістю підготовки студентів відділення «Стоматологія ортопедична» Кам’янського медичного коледжу.
Впровадження фреймових структур навчання надає здатність студенту самостійно здобувати, структурувати і використовувати інформацію для забезпечення росту професійних умінь.
ФРЕЙМОВИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Список використаних джерел
1. Бех І.Д. Особистісно- зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. К.: ІЗМН, 1998. 204с.
2. Гурина Р.В., Соколова Е.Е. Фреймовое представление знаний: Монография. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 176 с.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
4. Колодочка Т.Н. Дидактические возможности фреймовой технологи // Школьные технологии. – 2003. – №3. – С. 27-30.
5. Минский М. Фреймы для представления знаний: Пер. с англ. – М.: Энергия, 1979. – 151 с.
6. Черабаева Н. А. Фреймовое представление знаний на уроках биологии как способ интенсификации учебного процесса [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sinncom.ru/content/rip/index_dial.htm .
Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі