Худолій І.І.ОСВІТНІЙ РЕСУРС “СОНЯЧНА СИСТЕМА – НАШ РІДНИЙ ДІМ”

Донизу

Худолій І.І.ОСВІТНІЙ РЕСУРС “СОНЯЧНА СИСТЕМА – НАШ РІДНИЙ ДІМ”

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:37 pm

ОСВІТНІЙ РЕСУРС “СОНЯЧНА СИСТЕМА – НАШ РІДНИЙ ДІМ”

Той, хто хоче щось робити - шукає засоби.
Той, хто не хоче робити - шукає причини!
С.П. Корольов

Позааудиторна робота студентів — це процес, в якому домінує елемент самореалізації. Вона дає змогу студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створює додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна робота має бути орієнтована на особистість студента.
Зростання ролі позааудиторної та самостійної роботи є однією з провідних ланок перебудови навчання — виховного процесу у вищій школі.
Самостійна позааудиторна робота — це не лише засіб зростання інтелектуального потенціалу, професійної культури, а й платформа формування відповідальності, оволодіння засобами самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти.
Розвитку творчості студентів сприяють різні форми та види позааудиторної навчально-виховної роботи (організація дискусійних студентських клубів, клубів за інтересами, індивідуальні консультації та ін.).
У сучасній педагогічній літературі майже не узагальнено нові підходи до організації самостійної роботи студентів, різноманітних форм і видів позааудиторної роботи. Без самостійної роботи фахівець сформуватися не може.
Дуже важливо, щоб у ВНЗ на кожній кафедрі функціонували гуртки, проводилися додаткові диспути, семінари, консультації, створювалися електронні інформаційні ресурсі з предметів. Добре, коли ці процеси мають усталений, організований характер, а студентське самоврядування значною мірою намагається вирішувати організаційно важливі питання.
На нашу думку, до основних форм позааудиторної роботи студентів належать виконання домашніх завдань, науково-дослідна робота, безпосередня участь у конференціях, змаганнях, іграх, участь у роботі гуртків, допомога викладачеві у створенні та наповненні електронного інформаційного ресурсу, організація змагань, диспутів, круглих столів, страхування в державних закладах тощо.
Чи потрібні якісь додаткові засоби контролю за самостійною позааудиторною роботою студентів? Лише частково.
Контроль за самостійною та позааудиторною роботою студентів може бути опосередкованим або органічно вписаним у навчальний процес. До основних форм та засобів контролю можна віднести передсемінарські консультації, семінарські заняття, колоквіуми, індивідуально-теоретичні співбесіди, письмові контрольні роботи, передекзаменаційні опитування студентів за допомогою комп'ютера, державні іспити, вивчення основних інтересів, вад, настроїв студентів.
Ресурс (resource) – все, що має ідентифікатор. Прикладами можуть бути документи, електронні об’яви, колекції ресурсів. Не всі ресурси можуть бути досягнуті в комп’ютерній мережі (наприклад, людські ресурси, зв’язка книг в бібліотеці), але їх опис теж може розглядатися як ресурс.
Інформаційний ресурс (information resource) – будь-яка сутність (електронна чи інша), яка спроможна передавати чи під¬тримувати (зберігати) інтелектуальну ін¬формацію або знання; наприклад, книга, лист, картина, скульптура, база даних. Ін¬формаційний ресурс – це одиниця ін формації, яка є унікально іменованою суку¬пністю даних, структурованих у вигляді іменованих атрибутів.
Електронний інформаційний ресурс (electronic information resource) – інформаційний ресурс, що зберігається в електронному чи комп’ютеризованому форматі і може бути досягнутий, знайдений та пере-творений засобами електронної мережі або іншої електронної технології обробки даних (наприклад, CD-ROM) [1].
Кожному інформаційному ресурсу відповідає певна множина сервісів, що забезпечують доступ до ресурсу та його опрацювання в інтересах користувача ресурсу.
Сервіс (service) – система, що реалізує (забезпечує) одну або декілька функцій, які мають цінність для кінцевого користу¬вача
Для підвищення ефективності проведення позааудиторної роботи студентів коледжу з астрономії та контролю над нею було створено інформаційний ресурс «Сонячна система – наш рідний дім».
Мета створення ресурсу: допомога студентам у організації самостійної роботи з предмета, популяризація астрономії - науки, що вивчає й описує макросвіт в якому ми живемо.
На даний сайт можна потрапити декількома способами:
 пряме введення адреси http://solarsyst.jimdo.com/ у адресний рядок браузера;
 через посилання на сайт зі сторінки автора у соціальній мережі Вконтакте
 З офіційного сайту коледжу на якому створено посилання на навчальний ресурс у розділі Студенту – Електронна бібліотека
 Сайт http://solarsyst.jimdo.com/ зареєстрований на міжнародному ресурсі астрономічних наукових та навчальних сайтів «Астролаб» http://www.astrolab.ru/cgi-bin/top.cgi?click=72 і занімає двадцяту позицію зі ста ТОП-сайтів присвячених астрономії.Сайт http://solarsyst.jimdo.com/ зареєстрований на міжнародному ресурсі «Банк Інтернет – портфоліо вчителів» http://www.bankportfolio.ru/, про що мається сертифікат №20140613-1.Інформаційний ресурс «Сонячна система – наш рідний дім» – динамічний, постійно змінюється, але на даний момент містить такі сторінки:
1. ГОЛОВНА – знайомить відвідувачів з метою створення сайту, основними історичними фактами про вивчення Сонячної системи, містить відео, навігаційну панель, календар, кнопки для рекламування сайту відвідувачами, поле для коментарів і спілкування з автором ресурсу та ін..
2. СОНЦЕ – сторінка, що містить наукові факти, цікаве відео, вплив сонячної радіації на живі організми та легенди про нашу Зорю.
Сонце — центральне світило у Сонячній системі. Події та явища, що відбуваються на ньому, значною мірою визначають процеси, які відбуваються на планетах, зокрема і на планеті Земля.
Водночас Сонце — типова жовта зоря серед багатьох мільярдів інших, що населяють нашу Галактику. Завдяки винятковій близькості до Землі Сонце — єдина зоря, на поверхні якої ми бачимо окремі деталі і чиї властивості порівняно з іншими зорями добре вивчені.
Отже, вивчаючи Сонце, ми починаємо краще розуміти природу інших зір, недосяжних для безпосереднього дослідження через їхню віддаленість. Важливо досліджувати Сонце і з огляду на те, що воно — джерело життя на Землі.
3. Далі, на сторінках «Меркурій», «Венера», «Земля», «Марс» висвітлюється інформація про планети земної групи. Дані сторінки містять відео, історію утворення, основні фізичні та астрономічні властивості та легенди про планети.
4. Слідуючі чьотири сторінки «Юпітер», «Сатурн», «Уран» і «Нептун» розповідають про групу планет, що називають «Зовнішніми планетами» або «Газовими гігантами».
5. Наступні сторінки «Комети», «Метеорні тіла. Астероїди», «Карликові планети» містять навчальні матеріали, наукове та науково-популярне відео, історичні факти про малі тіла Сонячної системи. Студенти можуть ознайомитись з історії відкриття Плутона та причини його «виключення» зі складу планет.
6. «Ненаукова сторінка» створена з метою висвітлення цікавих, не доведених, спірних питань, що стосуються інопланетних істот, контактів з ними. Дана сторінка дає можливість студентам переглянути відео та фотофакти, проаналізувати їх, посперечатись із друзями.


Сайт http://solarsyst.jimdo.com/ зареєстрований на міжнародному ресурсі астрономічних наукових та навчальних сайтів «Астролаб» http://www.astrolab.ru/cgi-bin/top.cgi?click=72 і знаходиться на двадцятій позиції зі ста ТОП-сайтів присвячених астрономії.

Сайт http://solarsyst.jimdo.com/ зареєстрований на міжнародному ресурсі «Банк Інтернет – портфоліо вчителів» http://www.bankportfolio.ru/, про що мається сертифікат №20140613-1.
Інформаційний ресурс «Сонячна система – наш рідний дім» – динамічний, постійно змінюється та доповнюється. Сайт популярний, як серед студентів коледжу, так і серед звичайних любителів астрономії з України та інших країн світу.

Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Засоби розробки електронних освітніх ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 2(130). – C. 1

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі