Гриньова М.В. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Донизу

Гриньова М.В. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:42 pm

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Вітчизняні учені наголошують, що науковий потенціал є визначальним елементом продуктивних сил суспільства. Наука у вищому педагогічному навчальному закладі, яка є ключовим елементом наукового потенціалу країни, значною мірою визначає якість підготовки висококваліфікованих фахівців, майбутніх педагогів, у системі вищої школи [2].
Педагогічні науки не можуть розвиватися поза певних структурних форм, однією з яких є наукові школи. Наукові школи грають у ній організуючу і направляючу роль. Успіхи в науці безперервно пов'язані саме з досягненнями наукових шкіл, створених та очолюваних чудовими вченими.
Так, у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка під керівництвом члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, декана природничого факультету Гриньової Марини Вікторівни діє наукова школа «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності». Під керівництвом проф. Гриньової М.В. захищено 47 кандидатських та докторських дисертацій. Лише у 2015-2016 роках захистили кандидатські дисертації:
1. Бєляєва Н.В. Виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів.
2. Кривошапка І. В. Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури.
3. Боловацька Ю. І. Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу.
4. Гончарова Є. Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах.
5. Корягіна Н. В. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства.
6. Росенко Н. О. Виховання толерантних взаємин старших підлітків у процесі занять спортивними бальними танцями.
7. Попович Г. Л. Методика формування краєзнавчо-туристичних знань у майбутніх вчителів географії.
8. Іваниця А.В. Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді.
9. Рендюк С. П. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін.
10. Кундій Ж.П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М.В.Скліфосовського (1836-1904 рр.).
11. Вєнєвцева Є. В. Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
12. Новописьменний С. А. Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
13. Воскобойніков С. О. Педагогічні умови формування професійної готовності фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом.
14. Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін.
Завершено фундаментальне дослідження: секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту. Назва проекту: «Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України».
Нині виконується прикладне дослідження: секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту. Назва проекту: «Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування», метою якого є розробка методології адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища арсеналом засобів студентського самоврядування.
Залучення студентів-майбутніх педагогів до участі у конкурсах наукових робіт активно сприятиме формуванню наукового потенціалу вітчизняної педагогічної спільноти. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Арканова А. А. (науковий керівник проф. Гриньова М.В.) отримала диплом І ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інтелектуальна власність» за наукову роботу «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» (на основі досвіду іноземних країн)» 18.03.2016 р. (рис. 1).
 

Рис. 1. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

На природничому факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка активно працює студентське наукове товариство (щомісяця проводяться тематичні засідання). Уже традиційною стала інтелектуальна гра «Дебати». Змагання проходили між командами першокурсників на кубок декана природничого факультету професора Марини Вікторівни Гриньової (рис. 2).

Рис. 2. Інтелектуальна гра «Дебати»

У процесі формування наукового потенціалу майбутніх педагогів сприятимуть сучасні інформаційно-комунікаційні технології, особливо персональні веб-сайти провідних зарубіжних та вітчизняних науковців. Пропонуємо ознайомитися з персональним сайтом Марини Гриньової http://grinyovamv.webnode.com.ua/ (рис. 3), контент якого стане гідом для кожного майбутнього педагога у наукових пошуках, дослідженнях, науковій творчості.  

Рис. 3. Головна сторінка сайту Марини Гриньової

Наголосимо, що такі освітні веб-ресурси є складовою частиною освітнього процесу у ВНЗ, мають науково-методичне призначення і використовуються для забезпечення наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів і вважаються одним із головних елементів інформаційно-освітнього середовища сучасного ВНЗ [1].
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу – крок до якісної освіти / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 1(129). – C. 21–26.
2. Морозов В. Збільшення наукового потенціалу педагогічного процесу як соціальна потреба періоду інформаційної революції / В. Морозов // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 28. – С. 40-45.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі