Пилипенко Л.О., Шестопал О.В. ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ З МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Донизу

Пилипенко Л.О., Шестопал О.В. ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ З МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Створювати по Admin на тему Ср Лют 22, 2017 10:12 am

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ З МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) як дидактична основа ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі є багатоаспектною, цілісною, соціально-психологічною реальністю, що забезпечує сукупність необхідних психолого-педагогічних умов, сучасних технологій і програмно-методичних засобів навчання, побудованих на основі сучасних ІКТ, що надають необхідне забезпечення пізнавальної діяльності та доступу до інформаційних ресурсів [2].
Формуванню ІОС Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії сприяв той факт, що викладачі розробляють і впроваджують дистанційні курси –  комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному середовищі для організації дистанційного навчання на основі ІКТ. Основними елементами дистанційного курсу, як наголошує Н. Кононец, є: комплекс електронних навчально-методичних матеріалів та система освітніх послуг, які доступні будь-якому студентові з Інтернету. Для забезпечення дистанційного навчання викладачами розробляються та використовуються дистанційні курси у якості спеціально підготовлених платформ на базі https://sites.google.com/ [3].
Пропонуємо ознайомитися з дистанційними курсами для вивчення дисциплін математичного циклу в коледжі «Математика (цикл загальноосвітньої школи)», «Вища математика», підготовлені та створені викладачами О. В. Шестопал та Л. О. Пилипенко.
Дистанційний курс для вивчення предмета «Математика (цикл загальноосвітньої школи)» в коледжі розміщено за адресою: https://sites.google.com/site/matematikapakup/home (рис. 1).


Рис. 1. Дистанційний курс «Математика (цикл загальноосвітньої школи)»

Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Вища математика» в коледжі розміщено за адресою: https://sites.google.com/site/visamatematikapakup/home (рис. 2).


Рис. 2. Дистанційний курс для дисципліни «Вища математика»

Створення цих дистанційних курсів здійснювалося з використанням так званих портальних технологій. Використання портальних технологій в освіті створює реальну можливість здійснювати процес навчання математики на якісно новому рівні, сприяє інтеграції традиційної системи навчання з новими технологіями, використовуючи багаточисельні канали передавання інформації, способи засвоєння нових знань, забезпечення і розширення ролі самостійного навчання, всебічного використання додаткових освітніх ресурсів [1].
На нашу думку, серед основних напрямів роботи адміністрації і всього колективу коледжу, що значно сприятимуть формуванню і розвитку ІОС слід виділити: 1) організацію систематичного підвищення кваліфікації викладачів у галузі ІКТ (майстер-класи, методичні ради); 2) проведення інтегрованих та бінарних занять з використанням ІКТ в навчальному процесі; 3) удосконалення матеріально-технічних ресурсів коледжу (обладнання автоматизованих робочих місць викладачів); 4) участь в освітніх проектах в мережі Інтернет (Інтернет-олімпіади, вебінари, тренінги); 5) створення власних веб-сайтів викладачів, адміністрації, циклових комісій, дистанційних курсів і їх розміщення на сайті коледжу тощо.
Список використаних джерел
1. Гуревич Р. С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі : нав- чальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. Гуревича Р. С. - Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – 309 с.
2. Кононец Н. В. Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Полтава, 2013. – С. 129–135.
3. Кононец Н. В. Створення дистанційних курсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец // Матеріали Міжнар. Інтернет-конференції [«Неперервна освіта в педагогічних ВНЗ: стан, проблеми, перспективи»], (Умань, 24 квітня 2015 р.). – Умань, 2015. – Режим доступу: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=216

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі