Стегній Т.М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Донизу

Стегній Т.М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Створювати по Admin на тему Пт Лют 24, 2017 7:33 am

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

У сучасному світі важко уявити людину яка б не користувалася персональним комп’ютером та всесвітньою мережею Інтернет. Однією із найістотніших складових інформатизації вищих навчальних закладів є інформатизація навчального процесу - створення, впровадження та розвиток комп'ютерне орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій. Головною її метою є підготовка фахівця до повноцінного життя і діяльності в умовах інформаційного суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, підвищення його якості та ефективності.
Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи студентів, що потребує постійної підтримки навчального процесу з боку викладачів. Важлива роль належить консультаціям, які ускладнюються з погляду дидактичних цілей: вони зберігаються як самостійні форми організації навчального процесу і водночас є елементами інших форм навчальної діяльності (лекції, практики, семінари, лабораторні практикуми).
З використанням інформаційних технологій можливості організації самостійної роботи студентів розширюються. Самостійна робота з дослідницькою і навчальною літературою на паперових носіях зберігається як важлива ланка самостійної роботи студентів загалом, але її основу тепер становить самостійна робота з навчальними програмами, тестуючими системами, інформаційними базами даних.
Ефективність використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі залежить від успішності розв'язання завдань методичного характеру, пов'язаних з інформаційним змістом і способом використання автоматизованих систем навчання. Тому автоматизовані системи навчання доцільно розглядати як програмно-методичні комплекси (сукупність програмно-технічних засобів і реалізованих з їхнім використанням методів (методик) навчання, призначених для розв'язання конкретних завдань навчального процесу).
Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій має низку переваг:
- забезпечує оптимальну для кожного конкретного студента послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації чергування вивчення теорії, розбору прикладів, методів розв'язання типових задач тощо;
- формує навички аналітичної і дослідницької діяльності;
- забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок;
- заощаджує час студента, необхідний для вивчення курсу.
Крім того, за допомогою електронних видань, на основі спеціально розроблених комп'ютерних програм можуть бути реалізовані всі види контролю. Це знімає частину навантаження з викладача і підсилює ефективність і своєчасність контролю.
Саме для забезпечення самостійного та дистанційного вивчення навчальної дисципліни: "ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ ТВАРИННИЦТВА" студентами Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА, що навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» було створено дистанційний курс на базі платформи Google за адресою: https://sites.google.com/site/tehgalvtvarin/ було створено дистанційний курс: «"ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ ТВАРИННИЦТВА».


Інформаційний ресурс містить корисні посилання, матеріали пізнавального характеру, теоретичні відомості, методичні рекомендації для самостійної роботи та завдання до виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни Технології в галузях тваринництва
Дистанційний курс може бути корисний для всіх, хто цікавиться дисциплінами технологічного напрямку аграрного сектору. На його сторінках Ви знайдете корисну інформацію, яка допоможе у навчанні та викладанні технологічних дисциплін.
Оформлення дистанційного курсу досить сучасне. Ресурс забезпечений необхідною навігацією, а саме , вкладками: 1. ЛЕКЦІЇ; 2. Семінарсько-практичні завдання; 3. Самостійне опрацювання; 4. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА; ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА; НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО і т.д.
Вкладки містять лекційні матеріали, методичні рекомендації для самостійної роботи та завдання до виконання лабораторно-практичних робіт. Необхідно відмітити і наявність навчальних відеоматеріалів. Перегляд яких істотно підвищує наочність і виразність пред’явлення навчального матеріалу, сприяє його більш повному та міцному засвоєнню, позитивно впливає на процеси запам’ятовування. Робота з відеоматеріалами практично завжди сприяє розвитку допитливості студентів, зростання їх інтересу до вивчення предмета. Під час використання цього засобу навчання істотно зростає інтенсивність процесу навчання.
Орієнтація на новаторські педагогічні технології, постійне оновлення їх не повинно бути бездумним та одноманітним в діяльності педагога. У цій справі важливі глибокі знання викладачем дисципліни чи предмета, своїх можливостей, усвідомлення мети діяльності й результатів на кожному етапі її досягнення. Засвоєння знань студентами залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й від форм організації навчальної роботи.
Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це:ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі