Даниско О.В. ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM

Донизу

Даниско О.В. ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 7:51 am

Даниско Оксана Володимирівна
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, oksana.danisko76@gmail.com

ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ КІМНАТИ GOOGLE CLASSROOM

Стрімкі зміни, що відбуваються в інформаційному суспільстві, зумовлюють модернізацію освіти у загальносвітовому контексті. Вітчизняна освітня система в умовах сталого розвитку також потребує інноваційних перетворень. Це актуалізує проблему пошуку та впровадження новітніх освітніх технологій, що за сучасних умов стають невід’ємною частиною електронного навчання, а відтак потребують системного підходу щодо управління навчальним процесом (від планування змісту курсу до контролю якості знань слухачів), створення віртуальних навчальне середовищ.
Керованими навчальними середовищами, є системи управління навчальною діяльністю (СУН, англ. LMS – Learning Management System), що використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу [5]. У зарубіжному освітньому просторі достатньо відомими є такі СУН, як Blackboard, ILIAS, eFront, Moodle, Прометей, Sakai, ShareKnowledge тощо, хоча це далеко не повний список. Невпинний розвиток та вдосконалення, розширення та функцій системи управління навчальною діяльністю на вимогу часу зумовлює набуття кожної з них ознак віртуального навчального середовища.
Віртуальне навчальне середовище (ВНС, англ. VLE – Virtual Learning Environment) ми розглядаємо як програмну систему, створену для підтримки процесу дистанційного навчання з акцентом саме на навчанні, а не на управлінні навчальним процесом. ВНС зазвичай використовує інтернет і надає засоби для оцінювання, комунікації, завантаження матеріалів, повернення робіт студентів, оцінювання колег, управління групами студентів, опитування, збирання оцінок студентів, тощо. Серед особливостей – широке запровадження інтерактивних технологій веб 2.0. – соціальних інтернет-сервісів [2].
В освітньому просторі України найбільш представленими є такі системи СУН, як Edmodo, Canvas, Moodle, G Suite for Education. Остання, як засвідчує практичний досвід, стрімко набуває популярності з огляду на доступність, зручність використання, інтерактивність та інтегративність. Вона є яскравим прикладом комбінування функцій системи управління і функцій підтримки навчального процесу, а отже, ми розглядатимемо її як віртуальне навчальне середовище.
Як освітнє віртуальне середовище G Suite for Education містить в собі структурних комопнентів, що за вдумливого використання можуть створити єдиний освітній віртуальний простір:
1. Інструментальне обладнання для створення електронних навчальних матеріалів (диск для зберігання інформації обсягом 15 Гб, документи, таблиці, презентації, фото- та аудіо- банки, відеоредактори, геосервіси, віртуальні подорожі тощо - Google Drive, Google Doсs, Google Sheets, Google Slides, Google Photos, YuoTube, Google Maps, Google Expeditions тощо).
2. Сервіси для розміщення матеріалів (надання доступу до матеріалів) і обліку діяльності учнів (електронна пошта, сайти, мережеві щоденники (блоги), календар, опитувальні форми, віртуальна кімната – Gmail, Google Sites, Google Blogger, Google Calendar, Google Forms, Google Classroom тощо).
3. Сервіси для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу (вебінари, чати, форуми, соціальні мережі – Hangouts, Gmail, Google+ тощо).
Одним із нових сервісів G Suite for Education, як басимо, є Google Classroom. Зазначимо, що ліцензія на використання Google Classroom як системи навчання донедавна надавалась безоплатно лише для державних освітніх закладів з метою провадження формальної освіти і вимагала доменної реєстрації. Утім, навесні 2017 року компанія Google представила також приватну версію продукту, яка надає можливість неформальним центрам навчання, приватним школам та репетиторам також безкоштовно користуватися цим сервісом з персонального аккаунту Google.
Нині Google Classroom – це хмарна кіберкімната, в якій гармонійно інтегруються як основні сервіси та додатки Google, так і легко вбудовуються інтерактивні інструменти для підтримки навчання і викладання сторонніх розробників (приміром, інтерактивні вправи, ментальні карти, віртуальні дошки, електронні зошити тощо), є можливість контролювати рівень участі студентів в обговоренні завдань, генерувати оцінки за будь-якими стандартами оцінювання, призначати нових викладачів.
Наразі сервіс доступний 42 мовами, зокрема українською. Інтерфейс оптимізований для роботи на мобільних пристроях різних операційних систем, включаючи популярні електронні книги [7].
З 2016 року в рамках експериментальної програми організації змішаного навчання викладачі факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка долучились до використання сервісу Google Classroom на платформі G Suite for Education.
Аналіз наукової літератури [1, 4, 7, 8] та власний практичний досвід дозволив визначити такі переваги сервісу Google Classroom:
1. Зручність налаштування. При створенні класу автоматично генерується певний код, який студенти, котрі мають обліковий запис у поштовому сервісі Gmail, використовують для приєднання до спільноти (рис. 1).

Рис. 1. Елемент «Код класу» Google Classroom

Цей процес усуває необхідність створення попередніх реєстрів. Все, що необхідно викладачеві – повідомити зручним способом цей код студентам. Додавання слухачів на курс може відбуватися кількома способами: 1) на домені G Suite for Education, як правило, адміністратор завчасно формує список студентів за групами та надає їм доступ до сервісу інтернет-розсилкою згенерованих повідомлень; 2) на персональному аканті Google автоматично заповнює дані за допомогою контактів поштового клієнту і студенти отримують на електронну адресу лист-запрошення.
2. Автоматизація. Коли вчитель створює клас у середовищі Google Classroom, папка «Classroom» автоматично створюється як на його Google-диску з новими вкладеннями для кожного класу, так і на дискові кожного учня з окремими папками для класів, до яких вони приєднуються. Це дозволяє упорядковувати інформацію (документи, презентації, таблиці тощо) у структурованому вигляді та зберігати її в одному місці, до якого є доступ з будь-якого пристрою.
Викладач може створювати і приєднуватися до кількох віртуальних кімнат, а також розташувати їх у будь-якій послідовності простим перетягуванням, що значно полегшує орієнтацію в безлічі класів (рис. 2).

Рис. 2. Сторінка головного меню сервісу Google Classroom

3. Простий інтерфейс. Робота в курсі полегшується навігаційною системою, зрозумілою для викладача і студентів на інтуїтивному рівні.
У горизонтальній навігаційній панелі ресурс містить три вкладники: «Потік», «Студенти», «Інформація». В першій відображаються активності курсу, в другій – список студентів та їх електронні адреси; у третій містяться відомості про викладача, доступ до матеріалів курсу на дискові, календар з розкладом занять. Цю вкладнику також можна використати для налаштування навчальних планів, додаткових матеріалів (рис. 3).

Рис. 3. Горизонтальна панель віртуального класу

На вертикальній бічній панелі міститься інформація про перелік актуальних завдань, а також структуровані в окремі блоки/теми навчальні матеріали, перехід до яких здійснюється в один клік. І викладач, і студенти можуть побачити всі завдання на головному екрані класу у вкладниці «Потік». Це дозволяє контролювати діяльність як у конкретному класі, так і одразу в кількох класах (рис. 4).

Рис. 4. Рис. 3. Вертикальна бічна панель віртуального класу

Так само в один клік викладач може додати навчальні ресурси до класу. Це може бути запитання (відкрите або з варіантами вибору); оголошення; завдання (що містить як один, так і кілька компонентів – документи, презентації, відео, посилання на інтернет-ресурс тощо, а за потреби використати повторно наявний допис (рис. 5)

Рис. 5. Інтерфейс додавання активностей у курс

4. Можливість планувати та встановлювати терміни виконання завдань. Будь-який з елементів активностей (завдання, запитання, оголошення) викладач може опублікувати негайно, може зберегти у вигляді чернетки або запланувати для подальшої публікації на конкретний день і час. Це означає, що викладач може заздалегідь спланувати курс, а по мірі його опрацювання надавати студентам доступ до конкретних матеріалів, а також за потреби переформувати матеріал в інші розділи курсу чи класи або ж взагалі його видалити (рис. 6).

Рис. 6. Приклад прихованого завдання у вигляді чернетки

Також при створенні кожного завдання викладач може визначити терміни його виконання. Це дозволяє і викладачеві і студентам контролювати власні активності, визначати темп та планувати час задля опрацювання матеріалів (рис. 7).

Рис. 7. Інтерфейс панелі планування терміну і часу виконання завдання

5. Зворотній зв’язок. Завдяки поєднанню оголошень, створених викладачем у віртуальному класі, та інтегрованим можливостям коментування завдань, у викладача та студента завжди є можливість комунікації (як синхронної, так і асинхронної) і відстеження статусу кожного завдання в реальному часі. Сервіс дозволяє також створювати опитування і тематичні дискусії, відтак у студентів є можливість відповідати на поставлені запитання викладача та обмінюватися матеріалами з іншими учнями. При цьому важливо зазначити, що освітня взаємодія може відбуватися між викладачем та окремим студентом, а може мати груповий чи колективний характер (наприклад, перегляд та коментування індивідуального текстового завдання або робота над спільним проектом у Google-презентації тощо).
5. Персоналізація та індивідуалізація. З вересня 2017 року всі завдання, роботи та оцінки (виконані чи не виконані, оцінені чи ні), які були призначені у рамках будь-якого класу, відображаються на індивідуальній сторінці студента. Така сторінка генералізована і автоматично оновлюється Google Classroom з метою автоматизації відомостей щодо прогресу у вивченні навчального матеріалу.
Важливо відзначити також, що незважаючи на те, що в Google Classroom відсутній журнал оцінювання як елемент, викладач має можливість виставити числову оцінку і сформувати відомості навчальних досягнень. Градуйовані матеріали можна експортувати та завантажити в середовище класу або як CSV, або як Google-Таблицю (рис. Cool. Це дозволяє студентам відстежувати свій прогрес з курсу, а також унаочнює теми, що потребують доопрацювання.

Рис. 8. Приклад сформованої таблиці оцінок курсу

Значно розширює можливості реалізації індивідуального підходу до кожного студента опція, що дозволяє викладачеві призначати завдання як для всього потоку, так і поширювати індивідуальні копії для кожного або конкретного учня в класі.
Важливою для дистанційних курсів є проблема ідентифікації слухачів, що пов’язана з рівнем самостійності виконання завдань. Для тих студентів, які користується Google Classroom з мобільних пристроїв у зв’язку з відсутністю персональних комп’ютерів, з’явилася можливість змінювати свій профіль з додатку на платформі Android. Водночас у разі зловживань з боку студентів (непристойних фотографій або фотографій інших осіб), у адміністратора домену G Suite є налаштування для відключення можливостей користувачам змінити свій фото-профіль.
Зважаючи на вищезазначене, погодимося з думкою вітчизняних науковців В. Гриценко та І. Юстик [3] та С. Тарасової [6] про те, що сервіс Google Classroom дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-групових методів і форм навчання; сприяє підвищенню навчальної мотивації, дозволяє економити час підготовки до навчання; а наочність і інтерактивність інформації при подібній організації сприяє кращому засвоєнню інформації; дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного.
Отже, сервіс Google Classroom як система управління навчальною діяльністю в освітньому віртуальному середовищі G Suite for Education фактично дозволяє викладачам організовувати стандартний навчальний процес засобами інтернет-технологій. Він дозволяє: розміщувати електронний навчальний матеріал різних форматів (документи, презентації, таблиці, відео, посилання на інші ресурси, інтерактивні вправи, тести тощо); надавати різний рівень доступу до навчального матеріалу (перегляд, коментування, редагування); організувати взаємодію учасників навчального процесу засобами мережевих комунікацій; здійснювати контроль за ходом вивчення матеріалу та виконання завдань, що дає підстави ідентифікувати даний сервіс як віртуальне освітнє середовище.
Список використаних джерел
1. Введение в Google Classroom. Краткий обзор особенностей и функций LMS-системы от цифрового гиганта Google [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://newtonew.com/web/vvedenie-v-google-classroom.
2. Віртуальне навчальне середовище [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki
3. Гриценко В. Використання сервісу Google Classroom для управління освітніми процесами [Електронний ресурс] / В. Гриценко, І. Юстик. – Режим доступу: http://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/sektsiia-4/3930-vykorystannya-servisu-google-classroom-dlya-upravlinnya-osvitnimy-protsesamy
4. Лавров А. Новые возможности Google Classroom к 1 сентября: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.andreylavrov.com /2017/08/google-classroom-new-features.html
5. Система управління навчанням [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
6. Тарасова С. М. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом / С. С. Саратова // Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 1.31. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2010. – С.173–180.
7. Google Classroom – онлайн класс для эффективного обучения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.web2me.ru/google/classroom/
8. Fenton W. Google Classroom [Електронний ресурс] / William Fenton https://www.pcmag.com/review/354506/google-classroom

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі